Biljetten till examen stavas förkunskap

- in Krönika/Utbildningspolitik

Det senaste Pisaresultatet har kommit och visar att svenska elever presterar bättre än tidigare. Cecilia Falkman poängterar vikten av förkunskaper inför högre studier och även Komvux roll för en utbildning som är tillgänglig för alla.

Jag minns att jag tyckte att det var väldigt jobbigt. I Pisaundersökningen från 2012 fick Sverige ett bottenresultat, och jag hade varit med i gruppen av femtonåring vars kunskaper i läsning, matematik och naturförståelse hade testats. Det kändes fel att det gick så dålig, och att jag var en del av resultatet.

Pisamätningar genomförs i över 80 OECD-länder sedan början av 2000-talet. Det är en viktig måttstock för Sverige eftersom motsvarande undersökningar inte genomförs här. Den 3 december släpptes den senaste Pisaundersökningen som gjordes år 2018. Resultatet visar att svenska elever presterar bättre än tidigare, och utfallet är också några procentenheter högre än de deltagande ländernas genomsnitt. Man kan hoppas att trenden har vänt, som mellan 2012 och 2018 är statistiskt säkerställd.

Samtidigt påpekar OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher i en artikel i DN (12/3-2019) att det finns utmaningar. Klyftorna ökar mellan hög- och lågpresterande elever i Sverige, och i slutändan betyder det att studenter som väljer att gå vidare till högre utbildning gör det med mycket olika bagage. De som påverkas mest är elever med utländsk bakgrund.

Ju högre upp man kommer på utbildningsstegen, desto viktigare blir förkunskaperna för att kunna skapa sammanhang i nya inlärningssituationer. En likställd kunskapsbas är också essentiell för ett jämlikt utbildningssystem. Jag är stolt över att vi i Sverige har vuxenutbildningar där förkunskaper och behörighet kan förbättras, men även där finns brister. Förkunskaper är nämligen inte bara nödvändigt för studenter utan också för lärare.

Komvux ger nya chanser och det är särskilt viktigt för nyanlända till Sverige som snabbt ges möjlighet att skaffa en utbildning och få arbete, alternativt möjlighet att gå vidare till högre studier. Människor är för det första individer med lika rättigheter till utbildning och för det andra en resurs, och resurser ska man ta till vara på för hela samhällets skull.

Vägen till examen går via förkunskaper. Universitet och högskola är bara sista stegen av något som påbörjats långt tidigare. Pisaundersökningen 2012 var ett kallt uppvaknande för det svenska utbildningssystemet, men nu när trenden har vänt är det viktigt att alla elever, oavsett bakgrund, följer med på tåget.