Lunds universitet firar årshögtid

- in Nyheter
@Lundagård

I dag, den 31 januari, firar Lunds universitet sin årshögtid. Firandet hålls i anslutning till Karldagen, vilken var den dag då Lunds universitet invigdes år 1668. 

Under fredagseftermiddagen hölls en ceremoni i universitetshuset för att fira Lunds universitets årshögtidsdag. Firandet hålls i anslutning till Karldagen, vilken var den dag då Lunds universitet invigdes år 1668. Ceremonin inleddes med ett tal från Lunds universitets rektor, Torbjörn von Schantz. Det var således Torbjörn von Schantz sista tal på årshögtiden, då han avgår som rektor den 1 januari 2021.

Under ceremonin delades Lunds universitets silvermedalj ut till Margot Wallström, tidigare ordförande i Lunds universitets styrelse och för detta svensk utrikesminister. Motiveringen bakom utnämningen är bland annat Margot Wallströms satsningar för att öka antalet kvinnliga professorer samt hennes lyhörda ledarskap. Den andra silvermedaljen tilldelades Mikael Eriksson, seniorprofessor i acceleratorfysik och tidigare maskindirektör vid MAX IV. Enligt universitetets motiveringen har Mikael Erikssons nyskapande verksamhet givit Lunds universitet en plats på den internationella vetenskapskartan.

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen 2020 gick till Sandra Nilsson, universitetsadjunkt vid institutionen för datavetenskap på Lunds tekniska högskola (LTH). Motiveringen löd ”Genom sin undervisning genomför Sandra ett gediget arbete med pedagogik samt stora engagemang i undervisningen gör att hon är mycket uppskattad av studenterna. Det är tydligt att Sandra vill hjälpa sina studenter att utvecklas och hon har en förmåga att göra hennes ämne såväl intressant som roligt, oavsett studenternas intresse och förkunskap (…)”.