Lundadoktorand i Coronadrabbat område

- in Nyheter

Världshälsomyndigheten (WHO) utfärdade den 30 januari ett globalt nödläge till följd av utbrottet av Coronaviruset. En doktorand vid Lunds universitet, som är kinesisk medborgare, är på plats i det drabbade området Wuhan, Kina.

Texten har uppdaterats. 

En doktorand från Lunds universitet, som är kinesisk medborgare är på plats i Wuhan, enligt Richard Stenelo som är internationell chef vid Lunds universitet.
– I och med att personen är kinesisk medborgare måste personen få tillstånd från Kina för att kunna bli evakuerad. Om personen hade varit svensk medborgare, eller annan medborgare, hade Utrikesdepartementet (UD) kunnat hjälpa till att få personen evakuerad. Det blir komplicerat i och med att personen är kinesisk medborgare som är anställd vid en svensk myndighet, säger han.

Institutionen där doktoranden arbetar har direktkontakt med doktoranden.

Den 10 januari i år rapporterades det om de första utbrotten av Coronaviruset, och alla smittofall hade kopplingar till en matmarknad i Wuhan, Kina.

Den 3 februari finns enligt Europeiska smittskyddsenheten (ECDC) 17 300 bekräftade fall av Coronaviruset globalt, och 362 dödsfall till följd av ett insjuknande har rapporterats. Söndagen den 2 februari hade 304 dödsfall rapporterats i Kina, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den absoluta majoriteten dödsfall och smittfall är lokaliserade inom Kinas landsgränser, men det har rapporterats om smittfall från totalt 23 länder globalt, varav Japan har 20 rapporterade fall och Thailand 19. Enligt WHO har endast ett dödsfall rapporterats utanför Kinas landgränser.

Sedan den 31 januari avråder UD från onödiga resor till Hubei-provinsen. Samma dag konstaterades det att en kvinna i Jönköping hade blivit smittad av viruset till följd av en resa i Wuhan. Detta är det enda rapporterade fallet i Sverige. I Tyskland har åtta fall av Coronaviruset rapporterats, vilket gör Tyskland till det land med högst smittantal inom Europas gränser. (Källa: WHO). 

Tio lundastudenter hade planerat en utbytestermin i Kina under våren.
– Tio lundastudenter skulle studera i Kina i vår, och vi är i kontakt med alla och samtliga har bett om att få avvakta eller få åka någon annanstans. De kan till exempel åka till Australien eller Japan i stället, säger Richard Stenelo.

Enligt honom finns det i dagsläget inga lundastudenter på plats i riskområdet. Terminen i Kina startar den 15 februari, men terminsstarten har flyttats fram till slutet av februari.
– Det är så det ser ut nu, men det kan ändras, säger Richard Stenelo.

Flygbolaget SAS har stoppat alla direktflyg från Arlanda till Kina till och med den 9 februari, dock flyger de fortfarande direkt från Kastrup till Hongkong.

Risken för att smittas av Coronaviruset i Sverige bedöms vara låg enligt Folkhälsomyndigheten, men om man har besökt Hubei-provinsen rekommenderas man att ha frivillig hemkarantän i 14 dagar – så lång beräknas inkubationstiden för sjukdomen vara. Elva svenska medborgare har under helgen evakuerats från Kina till Sverige till följd av virusutbrottet, och ingen av de evakuerade är insjuknade.

Antal bekräftade fall globalt. Karta: SimpleMaps.com, Data: Världshälsoorganisationen (WHO), Sammanställning: Olof Lundgren
Antal bekräftade fall i kinesiska provinser. Karta: SimpleMaps.com, Data: WHO, Sammanställning: Olof Lundgren

Fakta i korthet:

  • Coronaviruset är en virusinfektion med influensa- och lunginflammationsliknande symptom. Inkubationstiden beräknas vara upp till 14 dagar.
  • Utbrottet av Coronaviruset har lokaliserats till en matmarknad i Wuhan, i Hubei-provinsen i Kina.
  • Smittorisken i Sverige anses ännu vara låg. Ett fall har hittills rapporterats i Sverige, och 28 fall inom Europas gränser. Dock har det enligt en rapport publicerad av WHO rapporteras 362 dödsfall globalt, den absoluta majoriteten dödsfall är lokaliserade inom Kinas landsgränser.
  • Sedan den 31 januari har Världshälsomyndigheter (WHO) utlyst globalt nödläge till följd av sjukdomen då smittorisken anses vara väldigt hög.