Minskad faktaresistens när forskare öppnar sina hem

- in Nyheter

Den tidigare lundastudenten Simon Folger har startat filmprojektet BOOA. Projektet ska göra vetenskap och forskare mer lättillgängliga för allmänheten.

Simon Folger flyttade ursprungligen från Lidköping till Lund för att studera idé- och lärdomshistoria. Under studietiden kom han i kontakt med det högaktuella begreppet faktaresistens och insåg hur riskfylld den relaterade misstron till vetenskapen kan vara. Viljan att istället öka tron på vetenskapen och erbjuda en möjlighet till ökad kunskap utgör bakgrunden till projektet som skulle utvecklas till BOOA. Filmintresset hade funnits länge och innan Simon Folger startade projektet på allvar fördjupade han sina kunskaper inom film och regi på Skurups folkhögskola.

Projektet BOOA utgörs av mikroföreläsningar som filmas i forskarnas egna hem (namnet syftar på just detta: filmerna spelas in i forskarnas “bo”) och publiceras i form av filmklipp på Youtube. Syftet är att göra forskarnas arbete tilltalande och åtkomligt för allmänheten.

– Hemmiljön fungerar som ett ramverk av värme, humor och genuinitet i vilket vi kan förmedla föreläsningar på hög nivå utan att det blir tråkigt, förklarar Simon Folger.

Simon Folger uppmärksammade att allt fler började koppla fenomenet faktaresistens till forskares gammalmodiga uttrycksätt. Formatet ska därför öka tilltron till forskare genom att modernisera deras sätt att uttrycka sig. Samtidigt fungerar den ökade öppenheten som en demokratisering av kunskap.

I varje avsnitt får en forskare 15 minuter på sig att svara på frågan “Vad är det viktigaste jag lärt mig av min forskning som jag önskar att fler fick ta del av?”.

Valet av Youtube som plattform var aktivt och går hand i hand med det övergripande syftet att demokratisera och tillgängliggöra kunskap.

– Youtube är bra då det är enkelt att använda och lätt att komma åt. Det är otroligt viktigt att filmerna är tillgängliga och gratis för alla, förklarar han.

I den första säsongen är det endast lundaforskare som medverkar, men planen är att i framtiden expandera till fler universitet i Sverige och världen.

– Målet är att inom fem år vara en internationell kanal för forskning, säger Simon Folger.

Urvalet av de medverkande forskarna har grundat sig på tips och information om bra lärare vid Lunds universitet som Simon Folger fick in då han gick ut med en öppen fråga på Facebook.

– Så fort jag berättar om projektet får jag direkt nya förslag på forskare som hade funkat i formatet. Det känns som att alla har åtminstone en lärare som verkligen stuckit ut under studieperioden, berättar han.

Ett annat kriterium som Simon Folger vill uppfylla i valet av forskare är en bred och intresseväckande spännvidd.

– Utmaningen är att få kanalen mångsidig. Inte bara med olika forskningsämnen utan även med forskare med olika bakgrund och med olika politiska åsikter, berättar Simon Folger.

Simon Folger är projektledare med det yttersta ansvaret för projektet, men han arbetar i övrigt med ett antal filmare och journalister. Avsnitten kommer att läggas upp på Youtube och på BOOA:s hemsida. Det första avsnittet släpps den 11 februari och kommer att porträttera Niklas Altermark, forskare och lärare på statsvetenskapliga institutionen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.