Svår omställning för konstnärliga utbildningar

- in Nyheter

De konstnärliga utbildningarna stöter på hinder i omställningen till digital undervisning. Musikhögskolans rektor, Anne-Charlotte Carlén, uppger att de inte kan fortsätta med digital undervisning till hösten. Konsthögskolans årsutställningar och vissa examensutställningar har fått göras via digitala kanaler. Teaterhögskolan har hittat alternativa vägar för att kunna repetera och examinera sina studenter. 

När Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz, den 6 maj, sa att han tror att utbildningen kommer att bedrivas på distans även i höst, reagerade såväl konst-, musik-, och teaterutbildningarna. 

Musikhögskolan
Rektor för Musikhögskolan, Anne-Charlotte Carlén skriver i ett mejl till Lundagård: ”Vi utgår i dagsläget från att mycket kan hända på tre månader. Kanske är restriktionerna förändrade till terminstart vilket kan innebära att viss undervisning kan ske på ett säkert sätt men inte på distans. På Musikhögskolan kan vi inte fortsätta med distansundervisning på det sätt som vi varit tvungna att göra de senaste två månaderna.”

Lukas Pettersson Lindberg läser sista terminen på sin konstnärliga kandidat i folk- och världsmusik. Han tycker att omställningen till distansundervisning har varit besvärlig, men ser också att det i och med detta finns förbättringspotential för utbildningen i stort.
– Vårt fokus handlar mycket om samspel och gehör, och det blir svårt via digitala kanaler.
Det värdefulla i utbildningen har varit att jobba med varandra som studenter och att man har fått mycket tid att utforska sin egen musikalitet och konstnärskap, men det samspelet går förlorat i den här situationen.

Överlag tycker han att utbildningen har saknat en tydlig struktur och ett helhetstänk.
– De bristerna blir väldigt tydliga i den här situationen. Lärarna kommer vara tvungna att ge tydligare uppgifter. De kan inte längre säga att ”här har ni tre veckor att lära er låtar och göra er redo för konsert”. För det fungerar inte nu. De kommer få anledning att kompensera för det som varit bristande tidigare.

En utav lärarna har haft föreläsningar i hur man använder inspelningsprogram som Logic och ProTool, för att bättre kunna spela in sig själva. Dessa program används inte vanligtvis på utbildningen, och licenser till programmen finns, till Lukas Pettersson Lindbergs vetskap, fortfarande bara på skolans datorer.
– Det är dyra program, säger han.

Lukas Pettersson Lindberg skulle ha haft sin examenskonsert denna vår, men har i samråd med sina lärare flyttat sin examenskonsert till i höst.
– Jag fick ett intyg från skolan, så att det inte blir strul med CSN eller så, säger han.

Konsthögskolan
Samtliga undervisningslokaler vid Konsthögskolan i Malmö är stängda. Studenternas strypta tillgång till ateljéer och verkstäder riskerar att försvåra utbildningens fortgång, medan den teoretiska undervisningen i form av seminarium och föreläsningar är förlagda till digitala kanaler.
– Det är ingen önskedröm direkt, men alternativet till distansutbildning är att vi får stänga ner. Vi försöker så gott det går att ha någon form av undervisning, och göra det bästa av en olycklig situation, säger Gertrud Sandqvist, rektor vid Konsthögskolan. 
– Man kan klara av omställningen under några månader i en nödsituation. Jag vill helst inte spekulera i att det blir distansundervisning även till hösten, förrän det blir verklighet, säger hon, och fortsätter:
– Våra studenter lider av att inte kunna använda sin ateljé eller verkstad.

Amin Zouiten går fjärde terminen på det konstnärliga kandidatprogrammet i fri konst. Han arbetar just nu med ett filmprojekt, som skulle ha tagit honom till Marocko under våren. En resa som fick ställas in.
– När man går en konstutbildning har man i grunden ett stort eget ansvar. Det kan självklart vara svårt att jobba hemifrån om man jobbar med till exempel skulptur och behöver tillgång till en verkstad. För egen del har omställningen påverkat mig, i och med att min resa till Marocko blev inställd, men jag har ändå relativt lätt att ställa om eftersom jag inte har en platsbaserad praktik. Jag försöker göra det bästa av förutsättningarna, säger han.

Den 20 maj klockan 17 öppnar Konsthögskolans årsutställning som i år är digital. Vanligtvis brukar alla studenter vid Konsthögskolan delta, men i år är det frivilligt.

Masterstudenterna vid Konsthögskolan brukar ha en individuell utställning och vissa av dem har redan hunnit hållas. Ett antal utställningar skulle dock ha hållits senare under våren – men tvingas nu bli digitala.

Vissa studenter vid Konsthögskolan arbetar med skulptur, andra med måleri, vissa med rörlig bild eller film, och andra med installationer av olika slag. Det gör att vissa verk är svårare att examinera än andra, via digitala kanaler.
– Många söker sig till just vår masterutbildning eftersom man får ha en egen utställning, säger Gertrud Sandqvist.
– Fysiska verk, som skulptur eller måleri eller teckning blir inte lika bra online som i verkligheten.

Teaterhögskolan
Camila Bejarano Wahlgren läser sjätte och sista terminen på sin konstnärliga kandidat i skådespelarkonst. Universitet och högskolor stängde ned sin reguljära undervisning tre dagar innan premiären av klassens slutproduktion. Nu ska den andra delen av slutproduktionen filmas och spela tre gånger i juni, där Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.
– Det har varit mycket diskussioner kring hur vi ska examineras. Det var till exempel tal om att vi skulle ha monologföreställningar. Det projekt som vi gör nu är även dramatikernas slutproduktion, och den är därför viktigt i dubbel bemärkelse. Igår [11 maj reds.anm.], fick vi dispens och kunde börja repa på golvet.

Teaterhögskolans lokaler på Bergsgatan i Malmö har under våren varit bokningsbara för studenterna. Camila Bejarano Wahlgren vittnar om hårda och snabba åtgärder i skolans lokaler, och om nya sätt att framföra föreställningar.
– Idag hade jag kostymprov. Inne i ateljén fanns det en linje som jag inte fick gå över, och jag hade mask på mig. Det är handsprit överallt, och vi kramar inte varandra. Det är också uppdelat vilka toaletter och klassrum olika klasser får använda. Tvåorna har repat utomhus och ettorna gör en zoomföreställning.

Fram tills igår har hennes klass repat över Zoom, något som Camila Bejarano Wahlgren beskriver som ett debacle. Hon säger att hon inte kan föreställa sig hur det hade varit att gå första terminen på sin utbildning på distans.
– Teater handlar om gruppen – så det är en väldigt sorglig tanke att börja scenskolan individuellt. Klassen blir ens lilla familj de kommande tre åren eftersom man bara är 12 personer. Att mötas handlar om tillit till varandra, och om inte tillit finns så vågar man inte utforska, säger hon.

Ditte Bjerg, rektor vid Teaterhögskolan, skriver i ett mejl till Lundagård att de arbetar för att samtliga examensstudenter ska kunna examineras i vår. Hon skriver även att de har fått göra mindre förändringar i planeringen för att anpassa undervisningen till rådande situation – och eventuellt kommer att ansöka om en kortare terminsförlängning.
Hon skriver att fortsatt distansundervisning kan komma att få stora konsekvenser för deras verksamhet: ”Alla studenter har gått igenom stora förändringar. Teater är ju i grunden en kroppslig och rumslig kunskap, så självklart är det väldigt utmanande att plötsligt sitta framför en dator. Vissa ämnen och kurser har genomgått väldigt intressanta och positiva utvecklingar, som vi ser fram emot att utvärdera och lära oss mera av. Det kan tilläggas att det är oerhört viktigt för våra studenter att de har tillgång till skolans lokaler i sitt självständiga arbete.”

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och