Så ser planerna ut för höstens LTH-nollning

- in Nyheter

Nollningen vid LTH omfattar vanligtvis runt 2000 studenter. Mot bakgrund av den rådande pandemin kan den under höstterminen 2020 komma att se annorlunda ut. 

Trots coronapandemin är planeringen inför årets nollning på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i full gång, en aktivitet som vanligtvis har ett deltagarantal om ca 2000 studenter. Huruvida höstens nollning går av stapeln som planerat återstår dock att se, och kommer bero på vilka restriktioner som gäller längre fram i sommar. Christoffer Houltz är nollningsgeneral på teknologkåren vid LTH.
– Oavsett vad det blir för restriktioner hoppas vi kunna hitta något sätt att sätta studenterna i kontakt med varandra, och känna någon form av gemenskap.

Varje sektion vid LTH har en egen nollning, därutöver anordnar Teknologkåren en central nollning med större evenemang som är övergripande för alla sektioner. Däribland den så kallade Nollehelgen som består av tre dagar med olika tävlingar och uppdrag. Det är främst denna aktivitet som kommer behöva planeras om, menar Christoffer Houltz. Just nu är planen, vilket ännu inte är officiellt antagen, att fatta beslut om nollningens utformningen den 10 juli.
–De restriktionerna som gäller då kommer vi att jobba efter, säger han. 

I nuläget sker planeringen utifrån fyra hypotetiska utfall: inga restriktioner, restriktioner om max 500 personer, max 50 personer och restriktioner om total isolering.
– Skulle det bli restriktioner om max 500 personer funderar vi på att skjuta upp vissa uppdrag och evenemang som blir för svåra att genomföra, och dela upp det så att man kör flera evenemang parallellt. Om vi går ned på 50 personer kommer vi inte kunna hålla några av de evenemang som vi har haft tidigare. Då har vi pratat om att skjuta upp nollningen och sikta på att försöka hålla mindre evenemang som tex pubar, tipspromenader och rundvandringar. 

Framförallt hoppas nollningsutskottet vid TLTH på att kunna stötta de olika sektionerna för att dessa ska kunna hålla mer småskaliga evenemang. Skulle restriktionerna innebära total isolering hoppas Christoffer Houltz i stället på att de kan fylla en mer studiesocial roll.
– Det vi hoppas på då är att kunna jobba endast studieinriktat genom att möjliggöra någon form av forum för människor att ta kontakt med varandra gällande studieteknik, säger han.

Han betonar att det i nuläget inte finns några planer på att blåsa av nollningen helt.
– Vår plan nu är snarare att skjuta fram den och vi hoppas kunna göra så mycket som möjligt av det vi brukar göra på nollningen senare på hösten eller under våren. Oavsett restriktionerna är vår primära målsättning att nya studenter ska få så goda möjligheter som möjligt att få kontakt med andra på LTH, säger Christoffer Houltz.