Flummet är viktigare än fotboll

- in Krönika/Studentliv, Krönikor

I en högkultur värnar man de olönsamma studierna, menar studentlivskrönikör Oskar Hedman.

Lund Universitet är som bekant ett statligt universitet och dess lärosäten får statlig finansiering för både utbildning och forskning. Emellanåt påpekas det bland studenter och utomstående att vissa av de kurser och program som erbjuds inom universitet inte är samhällsnyttiga. Med samhällsnyttiga menas i det här fallet ett studierna inte gör studenterna tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden och att konsekvenserna av detta kan bli förödande för Svea Rike. Ty utan alla ekonomer och ingenjörer kommer skattekakan inte kunna finansiera källarmoskéer, Systembolagets reklamfilmer och civilisationsbärande myndigheter som ”Nämnden för Hemslöjdsfrågor”.

Personligen är jag måttligt oroad för detta scenario och tycker att närhelst flummet och det ”ekonomiskt olönsamma” verksamheterna inom universitetsvärlden attackeras är det varje civiliserad (och rolig) människas plikt att rycka ut till deras försvar. En akademi skräddarsydd efter önskemålen hos karriärkåta broilers förefaller mig vara ett gigantiskt steg närmare etablerandet av en lågkultur. Visst är det troligt att vi skattebetalare inte får ”ekonomisk utdelning” av människor som fördjupar sig i portugisisk filosofi eller röda gladors parningsmönster i Blekinge. Men i ärlighetens namn är det också mycket annat som kan anses vara slöseri med statliga medel.

Ta exempelvis alla stödpengar till sportverksamheter. Förra sommaren fick allsvenska fotbollsklubbar tiotals miljoner i Coronastöd och årligen ger staten miljardanslag till idrotts – och sportföreningar. Jag undrar när vi ska få utdelning för alla dessa miljarder när Sveriges medelmåttiga fotbollslandslag (herrar) knappt kvalificerar till VM. Är det verkligen rimligt att människor som vänder hamburgare på Burger King ska betala skatt för att underhålla klubbar i Allsvenskan – en av västra halvklotets sämsta fotbollsligor som inte ens Saudier, Kineser eller Ryssar vill investera i. Mig veterligen är sportens kostandar aldrig någonting som räknenissarna verkar uppröras över. Jag vill se det underlag som hävdar att fotboll och innebandy är väsentligt för ett samhälle, men universitetsstudier i teoretisk filosofi, modehistoria och japansk arkitektur inte är det.

Kanske är lösningen att både femenologerna och fotbollsnördarna få sina kära pengaanslag och somliga slutar kritisera nödvändigheten med ”flummiga” universitetsstudier. Men till dess bör inte vi studenter generas över att studierna får kosta både tid och pengar. För om alternativet till ett gäng sinologer på Lunds gator är byggandet av något fult cementblock till innebandyarena med ännu fulare reklamdraperier utanpå, ja då bör vi naturligtvis välja det första alternativet.