Fribeloppet slopas även under hösten

- in Corona, Nyheter

Med anledning av den rådande coronapandemin slopas fribeloppet även under höstterminen 2021. Beslutet gäller fram till 31 december 2021.

På grund av coronapandemin har regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att CSN fortsatt inte kommer inkomstpröva studenter under höstterminen.

– I det läge Sverige fortsatt befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning för de personer som studerar med studiemedel under det andra kalenderhalvåret 2021, skriver högskoleminister Matilda Ernkrans (S) i ett pressmeddelande.

Syftet med det slopade fribeloppet är att studerande ska kunna stötta upp den hårt belastade sjukvården utan att känna en oro för att mista rätten till CSN. Under normala omständigheter kan inkomst utöver CSN innebära avdrag på studiemedel.

– På så sätt kan studerande på till exempel vårdutbildningar och blivande läkare samt sjuksköterskor lättare gå in och avlasta inom vården, utan oro för att rätten till studiemedel från CSN ska påverkas. Behovet av personal är stort, speciellt under sommaren.

Det slopade fribeloppet är ett undantag utifrån den extraordinära situation som coronapandemin innebär, menar Matilda Ernkrans.

Lundagård har tidigare skrivit om det slopade fribeloppet. Läs mer här.