REPLIK: Låt inte känslor styra över juridiken

- in Debatt

Det här är en replik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här

Lundaprides styrelse replikerar på ”Låt inte känslor styra över juridiken”, publicerad på Lundagårds webbsida 3 november.

Konservativa föreningen kommenterar i en debattartikel publicerad i Lundagård den 3e november ett fall där en student och transkvinna fått 25 000 kronor i skadestånd pga. en lärares kränkande agerande mot henne. De menar att det visar prov på ”en sanslös eskalering av kränkhetskulturen”. De menar att skadeståndet var för stort, och kränkningen för liten. De menar också att det inte borde vara den enskildes subjektiva känslor som fäller utslaget i diskrimineringsärenden, utan att dessa ärenden borde bedömas objektivt – genom en ”genomsnittligt känslig persons synvinkel”.

Vi i Lundapride lider med studenten i fråga, som inte bara utstått en kränkning, utan också genomgått en utdragen och påfrestande rättsprocess, för att till råga på allt behöva uppleva ytterligare en kränkning av Konservativa föreningen som invaliderar hennes upplevelse.

Det är ironiskt att Konservativa föreningen som uttryckligen bildats för att ”avskaffa åsiktskorridoren vid Lunds universitet” är så ivrig att införa den igen för att få bestämma vem som har rätt att känna sig kränkt eller inte. De allra flesta tillhör inte minoritetsgruppen transpersoner, och kan alltså inte uttala sig om deras upplevelser. Därför har vi inget annat att utgå från än personens egna, subjektiva känslor. Känslor har aldrig varit och kommer aldrig vara objektiva. De är färgade av allas våra unika erfarenhetsvärldar.

Konservativa föreningen tycker att det är en farlig utveckling att vi baserar rättsfall på individers subjektiva känslor, men vi menar att det är en allt farligare utveckling att utgå från ”objektiv”, genomsnittlig samhällsnorm för att döma medlemmar av en minoritetsgrupp. Vem ska stå som mall för denna genomsnittligt känsliga person?

Vi vet redan vad som händer i samhället när vi dömer minoriteter utifrån rigida normer på det sättet. Tack och lov börjar perspektiven förändras. Vi hoppas att Konservativa föreningens artikel inte avskräcker någon som blivit utsatt för kränkning eller diskriminering att anmäla.

Vi ställer oss bakom justitiekanslerns beslut. Det visar på en human och inkännande bedömning av fallet. Men om beslutet nu skulle stå för en farlig utveckling mot ett alldeles för lättkränkt samhälle, så får vi väl ändå vara tacksamma att vi har de objektivt, genomsnittligt känsliga personerna i Konservativa föreningen som kan berätta för oss huruvida vi får lov att känna oss kränkta eller inte.

Lundaprides styrelse genom Joakim Månsson Bengtsson