Partierna eniga: mer öppet åt nationerna

- in Nationer, Nyheter, Politik

Efter att Moderaterna tidigare gett ett vallöfte till Lunds nattliv om en timme längre öppettider kommer Socialdemokraterna med ett tillägg: Lunds nationer ska kunna ha öppet fler dagar i veckan.

Lunds nationer har på senaste tiden varit i politikernas blickfång. Förra veckan tillkännagav Moderaterna att de ville utöka öppettiderna för krögare och nationer med en timme i syfte att göra staden roligare och tryggare. Nu ger sig även Socialdemokraterna in i kampan om studentrösterna.

Efter att ha ställt sig positiva till Moderaternas vallöfte har Socialdemokraterna i samråd med bland andra Lunds studentnationer kommit fram till att längre öppettider inte är lösningen. Genom dialogen har Socialdemokraterna kommit fram till att nationerna även ska ha möjlighet till alkoholtillstånd fler dagar.

Enligt Anders Almgren (S) ska nationerna ansett att Moderaternas förslag om en timme extra öppettider inte var tillräckligt:
– Snarare önskar de få bedriva pubverksamhet fler dagar i veckan än vad de får idag. Vi socialdemokrater vill göra en insats för att stärka Lunds nöjesliv för studenter och andra lundabor, skriver han i ett pressmeddelande.

Kuratorskollegiets Alexandra Gäddnäs.
Foto: Privat

Alexandra Gäddnäs, ordförande för Kuratorskollegiet och därmed samordnare för Lunds nationer, ser förslaget som ”en enorm möjlighet” för Lunds student- och nationsliv. I dagsläget får nationerna i snitt bara ha serveringstillstånd 2,5 dagar i veckan, något hon menar hämmar både kreativitet och utveckling.
– Professionaliseringen av – och kraven på – nationerna har bara ökat, men möjligheterna står och stampar på samma ställe trots att vi har anpassat oss och blivit tydligt mycket mer proffsiga i hur vi driver vår verksamhet, berättar Alexandra Gäddnäs för Lundagård.

Det är i remissprocessen som möjligheterna strypts: det är svårt, tidskrävande och dyrt för nationerna att söka tillfälliga serveringstillstånd – vilket i dag krävs för att utöka restaurang- och pubverksamheten. Att utöka det permanenta tillståndet är därmed att föredra.
– En av nationerna här i innerstan kan söka uppemot 50 tillfälliga tillstånd på ett år men de nekas i remissprocessen att få en extra dag i sitt permanenta serveringstillstånd, säger Alexandra Gäddnäs.
– Vill man att Lund ska utvecklas som studentstad behöver man komma förbi det här.

Moderaternas toppnamn Rasmus Törnblom stöttar förslaget. I ett sms till Lundagård berättar han att det var självklart att ansluta till det då det kommer ”göra studentlivet roligare”.

På frågan om förslaget kommer gå igenom oavsett valresultat svarar Rasmus Törnblom att ”får vi bestämma blir detta verklighet inom kort. Förhoppningsvis kommer fler partier ansluta till Moderaternas och Socialdemokraternas förslag.”