DEBATT: Fel av AFB och KK att vara emot kommunala studentbostäder

- in Debatt

När KK och AFB ställer sig mot att LKF bygger studentbostäder är det tveksamt om de står på studenternas sida, menar företrädare för Lunds Socialdemokratiska studentklubb och S-studenter. Kommunen behöver ge sig in i studentbostadsmarknaden, inte hållas utanför.

För fyra dagar sedan hände det igen. Det som kommit att bli Lunds paradgren är snarare regel än undantag. För tolfte året i rad står det klart att Lunds studentbostadsmarknad rödlistas i SFS:s årliga bostadsrapport. Nyantagna studenter får inte boende i tid och många är de vänner och kursare som utnyttjas på andrahandsmarknaden och andra otrygga boendeformer.  

I många andra större studentstäder i Sverige bygger kommunala bostadsbolag studentbostäder, men inte här i Lund. Efter enträget arbete från Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) lade Socialdemokraterna i Lund fram ett förslag som hade möjliggjort för det kommunala bostadsbolaget LKF att äntligen bygga renodlade studentbostäder. Det hade ökat på byggtakten, pluraliserat bostadsmarknaden och rent konkret lett till att fler av Lunds studenter får möjlighet till eget boende. Denna reform bär sina egna kostnader. Smart och rättvis politik helt enkelt. 

Därför är det med stor förvåning vi mottar remissvaret från AF Bostäder (AFB) och Kuratorskollegiet (KK), vars organisationer representerar tusentals studenthyresgäster samt alla nationsmedlemmar i Lunds studentliv. I Lundagård den 2 september 2022 står att läsa att AFB och KK är överens om att säga nej till att ge LKF i uppdrag att bygga studentbostäder. KK:s ordförande Erik Granfeldt säger att situationen ‘’inte är helt optimal’’ men att kommunala studentbostäder potentiellt hade orsakat ekonomiska svårigheter för nationerna. ”Om man skulle mätta marknaden på studentbostäder så skulle det innebära att vi skulle behöva ta ut högre hyror från studenter som bor hos nationerna”, påpekar Granfeldt vidare. 

För det första, låt oss kalla en spade för en spade. ”Inte helt optimal” är en otillräcklig beskrivning av bostadssituationen i Lund, den är förkastlig. Efter rödlistning för tolfte året i rad torde det stå klart för alla att AFB och nationerna inte klarar av att möta efterfrågan. En kommunal aktör kommer inte ha i syfte att konkurrera ut befintliga aktörer, utan kommer snarare vara behjälplig i att täppa igen hålen i den redan existerande bostadsbristen. 

För det andra, vems sida står egentligen nationerna och AFB på? Vilkas ekonomiska intressen spelar störst roll? Att komma in på sin drömutbildning och flytta hemifrån är för många en dröm som närts under många år. Idag förvägras människor sina drömmar när de tvingas tacka nej till sin utbildningsplats på grund av bostadsbristen. Att i det här läget motsätta sig konkreta förslag till gagn för studenternas bostadssituation är synnerligen märkligt. AFB och nationerna är studentägda, icke-vinstdrivande organisationer och bör rimligen uttala sig i enlighet med detta. 

För det tredje, en utbildningsplats i Lund får aldrig vara en klassfråga. Därför går nu Socialdemokraterna i Lund till val på att möjliggöra för LKF att bygga just studentbostäder. Nationellt vill vi socialdemokrater dessutom återinföra och utveckla det statliga investeringsstödet som högerpartierna i riksdagen olyckligen röstade bort. 

För oss unga socialdemokratiska studenter är rätten till bostad ytterst en fråga om frihet. Vårt Lund kan bättre! 

Alexander Losjö Dahlström, ordförande Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK)
Elfva Barrio, förbundsstyrelseledamot S-studenter
Adonay E Kidane, vice förbundsordförande S-studenter 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.