Ökat tryck på studentbostäder: ”Orimligt”

- in Nyheter

Runtom i Sverige slåss studenterna om andrahandskontrakten. I Lund har antalet bostadssökande blivit fler, och lokala bostadsförmedlare arbetar för att möta den drastiskt ökade efterfrågan.

På Blocket Bostad har antalet studenter som söker andrahandsettor i augusti ökat markant sedan pandemin, skriver bostadsförmedlaren i ett pressmeddelande.

I en undersökning har Blocket Bostad beräknat medianen för hur många studenter som söker per lägenhetsannons. I Stockholm har ökningen legat på 264 procent jämfört augusti 2020, och 158 procent i Göteborg.

I Lund har antalet sökande studenter per annons ökat med 63 stycken, enligt undersökningen. Det är 97 procent fler än i augusti 2020.

– Det är orimligt att det på många håll är svårare att få en bostad än att bli antagen till själva utbildningen, säger Blocket Bostads talesperson Fredrik Strömsten i pressmeddelandet.

BoPoolen är Lunds universitets studentkårers (Lus) bostadsförmedlare, som har funnits sedan 1980-talet. Där kan studenter lägga in annonser om att de söker bostad och uthyrare att de söker hyresgäster.

För BoPoolen är månadsskiftet juli/augusti tillfället då flest annonser är publicerade. 2020 låg som mest cirka 120 annonser ute på en dag, och cirka 70 annonser som lägst för augusti månad.

Under 2022 låg som flest cirka 200 annonser ute på en och samma dag – en ökning på ungefär 70 procent –, och som lägst för augusti cirka 125.

Samtidigt har antalet annonser från uthyrare sjunkit – från en topp på cirka 65 lägenheter i 2020 jämfört med en topp runt 50 annonser 2022.

Lus ordförande Emmy Svensson menar att det lägre antalet annonser från uthyrare inte nödvändigtvis betyder att de blir färre, utan att annonserna ligger ute en kortare tid. ”Många hyresvärdar har i sommar hört av sig bara någon timme efter att annonsen publicerats för att ta ner den eftersom de redan då har fått mer svar från studenter än de kan hantera” skriver hon till Lundagård. Dessutom kan uthyrare kontakta studenterna direkt via deras sökesannonser.

För att möta den ökade efterfrågan menar Emmy Svensson att BoPoolen jobbar med marknadsföring och med att nå ut till fler uthyrare.

Claes Hjortronsteen, uthyrningschef,
AF Bostäder.
Pressbild: Nicklas Rudfell.
/AF Bostäder

AF Bostäder har också sett en ökning av antalet sökande studenter efter pandemiåren: år 2020 sökte 2 288 studenter vid terminsstarten och i år är samma siffra 2 600.

För att kontra den höjda efterfrågan förlänger AF Bostäder sin novischuthyrning för att även inkludera bostäder med inflyttningsdatum den 1 oktober och den 1 november 2022.

– Det gör att vi totalt kommer att kunna erbjuda gruppen novischer ca 900 bostäder vilket är fler än någonsin, skriver AF Bostäders uthyrningschef Claes Hjortronsteen till Lundagård.