Efter valet: så ska kommunpolitikerna främja studentlivet

- in Nyheter, Politik, Studentliv, Valet 2022

Fler dagar med serveringstillstånd på nationerna. Så lät ett av Socialdemokraternas och Moderaternas vallöften. Nu drivs frågan på kommunal nivå och Rasmus Törnblom (M) hoppas på förändring inom ett år.

Kuratorskollegiets ordförande
Erik Granfeldt.
Foto: Saber Malmgren

I en intensiv valspurt lovade både Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) mycket för studentlivet, bland annat att ge Lunds nationer fler dagar med serveringstillstånd – något som har efterlysts av många lundastudenter. Erik Granfeldt, ordförande för Kuratorskollegiet (KK) skriver till Lundagård: 

”Vi vill inte ha mer fest, vi vill ha möjligheten för att se fler kreativa inslag inom studentlivet, som till exempel en vinbar på en torsdag eller sushibuffé på en lördag.”

När valresultatet nu står klart är nyfikenheten stor kring hur de största partierna planerar att föra frågan om serveringstillstånd framåt. Liberalerna, som i kommunvalet gick om Moderaterna och blev näst största parti, har valt att vänta med ett ställningstagande tills kommunstyret är klart. Men både Socialdemokraterna och Moderaterna redogör för Lundagård hur deras partier vill driva igenom förslaget.

– Vi ska inte bara vara en bra studentstad, vi ska vara den självklart bästa studentstaden, säger Anders Almgren (S), som motivering till varför hans parti vill öppna upp för fler dagar med serveringstillstånd.

Anders Almgren (S).
Pressfoto: Kennet Ruona/Lunds kommun

Han berättar att förslaget just nu bereds på kommunkontoret för att senare tas upp till beslut, utan att kunna svara på precis när det blir. Men han ser positivt på att motionen ska kunna genomdrivas. 

Rasmus Törnblom (M) nöjer sig inte där. Han pekar på att det kan ta omkring ett år bara för motionen att behandlas, och att implementeringen av den skulle ske långt senare om den går igenom.

– Det skulle kunna gå fortare, förutsatt att man i de berörda nämnderna, och i det här fallet är det ju socialnämnden, fattar ett beslut, förklarar han. 

Moderaternas förslag skulle innebära att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan och att ta fram ett beslutsunderlag, som sedan kan användas av politikerna i socialnämnden för att eventuellt bestämma om införande. 

Rasmus Törnblom.
Foto: Saber Malmgren

Socialnämndens ställningstagande till underlaget säger Rasmus Törnblom är svårt att spekulera i, då förhandlingar om kommunens politiska styre fortfarande pågår, men han tror ändå att en majoritet av politikerna i nämnden kommer att ställa sig bakom förslaget. 

Men serveringstillstånden är inte det enda som Erik Granfeldt (KK) hoppas kan förändras under kommande mandatperiod. Till Lundagård skriver han:

”En annan fråga som vi gärna hade sett lyftas mer på ett kommunalt plan är bidrag riktade till studentlivet!”

Med det skulle man kunna genomföra fler roliga initiativ från studenternas sida inom exempelvis sport eller kultur, menar Erik Granfeldt. Idag är chanserna för bidragssökande begränsade, och studentinitiativ kan tvingas tävla med andra verksamheter för ekonomiskt stöd. Erik Granfeldt lyfter knattefotbollen som exempel, och menar att man inte vill konkurrera om samma ekonomiska resurser.

Socialdemokraternas lösning är införandet av en ny ålderskategori för bidragssökande av föreningsstödet, som skulle gälla för personer mellan 21 och 25 års ålder. Men Moderaterna är kritiska till förslaget, och Rasmus Törnblom hänvisar till en tuff ekonomisk prognos för hela landet under kommande år. 

Frågan om serveringstillstånd är i alla fall högst aktuell hos två av Lunds största partier, och utsikterna ser goda ut för nationernas önskan om fler dagar med alkoholförsäljning.