Många blommor små – lokala trädgårdsinitiativ hjälper bina

- in Forskning, Nyheter

Att så lite blommor för bin och andra pollinatörer kanske känts som ett svagt plåster på såren i en värld där den biologiska mångfalden snabbt rasar. Men misströsta inte – en ny Lundastudie har nu konstaterat att det du gör i din trädgård eller på din balkong faktiskt gör skillnad.

Forskaren Anna Persson.
Privat foto: Maja Persson

– Pollinatörer är livsnödvändiga för att våra ekosystem ska fungera, säger Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet, en av de ansvariga för studien vars resultat publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Sustainable Cities.    

Pollinatörer är insekter som besöker växter med pollen, vilket både bidrar till en levande natur och gör att vi kan få mat på borden. Över tid har dock mängden pollinatörer i världen minskat. Ett initiativ påbörjades av Naturskyddsföreningen 2018, där allmänheten genom kampanjen ”Operation: Rädda bina” uppmanades att dra ett extra strå till stacken för att skapa gynnsamma miljöer för pollinatörer. 

En gynnsam miljö kan vara allt från att anlägga en hel äng i trädgården, till en kruka med blommor eller ett insektshotell. Men hjälper detta? För att få svar har Anna Persson och hennes team studerat Naturskyddsföreningens initiativ.

– Vi skickade ut en enkät och bad folk rapportera in vilka förändringar de gjort och mycket insekter de sett i sina trädgårdar. 3758 personer svarade, vilket är ett otroligt stort underlag för en sån här studie, berättar hon.

De fann att trädgårdar med inslag av ängar och framförallt en stor artrikedom på blommor lockar till sig många pollinerare. 

– Vi hittade också att äldre planteringar fungerade bättre, så man får ha lite tålamod och låta naturen ha sin gång.

Men hon lyfter också ett litet varnande finger, då det finns en risk att privatpersoners rapporter kan ge en missvisande bild.

– Vår studie kan vara drabbad av det vi kallas ”förväntningsbias”, vilket innebär att personer som gjort åtgärder kanske också förväntar sig att se fler insekter, och därmed riskerar att rapportera in ett för högt antal, förklarar hon.

För att göra sig extra säkra på resultaten bad forskarna de medverkande i studien att räkna antalet insekter som besökte de planteringarna under 10 minuter en solig dag, och de fann att personer som tidigare rapporterat in att de sett många pollinatörer, också kunde räkna till sig fler pollinatörer. Detta, tillsammans med att pass många som deltagit i studien, gör att hon känner en trygghet för resultaten, och hon uppmanar till att fortsätta med förbättrande åtgärder.

– Det är i städerna som små skillnader kan göra stor skillnad. Även om man inte har en stor trädgård så finns det mycket man kan göra i städer, exempelvis påverka sina hyresvärdar att plantera in fler gynnsamma växter i rabatterna.

Har man en balkong förklarar hon att det också fungerar fint att plantera växter i krukor, där framförallt de lite större och starka flygarna som humlor kan komma åt och tillgodose sig med mat.