Akademin måste anpassa sig efter samtiden

Det är viktigt att ge lärare rätt kompetens för att kunna hantera ChatGPT. Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Emilia Fougstedt menar att universitetet måste komma in i nutiden.

ChatGPT – kan du hjälpa mig att skriva en inledning till en krönika om ChatGPTs påverkan på universitetsväsendet? 

”Tekniken bakom ChatGPT är något som har fångat uppmärksamheten hos många inom utbildningssektorn, och det är inte svårt att se varför. Med dess förmåga att generera text med hög kvalitet och naturlighet, kan ChatGPT revolutionera sättet vi lär oss och undervisar på universitetet.” 

Ja, den avancerade språkgenereringsmodellen är, viss partiskhet till trots, föga förvånande inte helt ute och cyklar. På lärosäten landet över har den nya chatboten från OpenAI – ChatGPT, varit uppe för debatt bland såväl studenter som professorer och lärare, och ännu har ingen homogen diskurs trätt fram i det desperata famlandet efter ”rätt sätt” att hantera denna allsmäktiga chatbot.

Personligen är jag svag för uttalandet från Markus Lahtinen och Björn Svensson i SVTNyheter, universitetsadjunkt respektive studierektor på institutionen för informatik på Lunds universitet. Att inkorporera ChatGPT i undervisningen och allmänbilda studenterna i möjligheterna och riskerna med denna typ av AI är fullkomligt nödvändigt. Denna inkorporering kräver dock att samtliga lärare på landets universitet själva blir varse denna nya teknik. 

Döm då av min förvåning när jag i det senaste numret av Lundagård (Lundagård #1, 2023) läser att vicerektor för LU, Ann-Kristin Wallengren, bekräftar att det ännu inte finns en handlingsplan kring frågan. Även om hon sedermera adderar att man kommer anordna frivilliga ”webbinarier” så är detta inte tillräckligt. Vad man än kan tänkas tycka om AI:ns vare eller icke vara i undervisningen, så är AI inte längre bara en häftig grej som får tekniknördar att slå bakut, utan inom snar framtid en del av gemene students vardag. Att se till att föreläsare och rektorer, oavsett fakultet, relativt omgående får den kompentens de behöver för att kunna fatta beslut och bilda egna uppfattningar kring ChatGPT, är avgörande för en likvärdig och modern utbildning. 

Jag, blott en enkel kulturvetare, undrar hur det egentligen kommer sig att så många bildade akademiker visar sig så skräckslagna inför denna storslagna tekniska bedrift? Chatbotar och AI är knappast nyfödda stjärnor på teknikhimlen. Trots att ChatGPT inte liknar något som tidigare skådas, så tycker jag likväl att frågan borde drivas och hanteras med ett större lugn och företrädesvis med fascination.

Vuxna kommer aldrig vara lika nere med den senaste tekniken som ungdomar, och tur är väl det ibland. Givetvis är det inte heller min kravbild, men låt oss inte försumma vikten av våra lärares digitala kompetenser i debatten om ChatGPT.