Lundastudent: På onsdag avgörs vem som ska företräda dig

- in Kår, Nyheter, Studentliv

Nästa vecka bestäms vem som ska representera Lunds studenter gentemot universitetet. Lundagård var med under hearingen av de fyra kandidaterna.

Alva Söderbäck är nuvarande vice
ordförande för Lus. Hon hoppas att
hon är nominerad till att sitta kvar på
posten ett år till.
Foto: Saber Malmgren

På onsdag ska en ny ordförande och vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus) som ska väljas. Lus presidium företräder samtliga studenter vid Lunds universitet i utbildningspolitiska frågor. Fyra personer har sökt till de två posterna och i onsdags (8/3) hölls en hearing för de fyra kandidaterna.

På plats i salen är representanter från Lunds olika studentkårer. Varje kandidat får hålla ett anförande och sedan svara på valberedningens och publikens frågor. Mikrofonen skickas fram och tillbaka under kvällen, framförallt mellan Juridiska föreningen och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH). De vill veta hur kandidaterna skulle agera i en pressad situation, hur de anser att en god relation till universitetet upprätthålls och när kandidaten anser att den går från att vara representant för Lus till att vara privatperson.

Först ut i utfrågningen är Alva Söderbäck, som tillsammans med Emmy Svensson suttit i Lus presidium det senaste verksamhetsåret. Valberedningen har nominerat båda till ett andra år på posterna, vilket är mycket ovanligt. 

Alva Söderbäck poängterar sin erfarenhet som vice ordförande som viktig för att bli omvald. Det tar lång tid att komma in i posten och lära sig allt det organisatoriska, som uppdraget innebär, menar hon. Uppdraget är nämligen både organisatoriskt och politiskt. Genom att hon och Emmy Svensson sitter kvar, anser Alva Söderbäck, att det organisatoriska arbetet effektiviseras, vilket ger mer utrymme för de politiska frågorna.

Lus nuvarande ordförande, Emmy
Svensson är nominerad till ett andra
år på posten.
Svensson Foto: Saber Malmgren

– Det finns väldigt många ineffektiva organisatoriska faktorer och om man effektiviserar det kan man jobba mycket mer med de politiska frågorna vilket jag tänker att kårerna vill, säger hon i en intervju med Lundagård strax efter hearingen.

Alva Söderbäck och Emmy Svensson menar att de har hittat ett sätt som fungerar bra när de arbetar ihop och vill inte börja om på nytt med någon av de andra kandidaterna. Även Emmy Svensson poängterar att de genom att effektivisera arbetet kan lägga mer tid på politiken.

Vad vill ni lägga mer tid på i det politiska arbetet?

– Man hade kunnat vara mycket mer proaktiv, om man från presidiets sida hade haft tid att göra egna utredningar och inte bara reagera på det Lunds universitet (LU) tar fram. Då hade man med kårernas mandat kunnat jobba med att själv driva upp vissa frågor, mer än vad man gör idag, säger Emmy Svensson efter utfrågningen.

Anton Silverbern (SAM), är en av två
motkandidater till presidieposterna.
Foto: Saber Malmgren

Att ta fram egna utredningar är även något Anton Silverbern, nuvarande ordförande för Samhällsvetarkåren, har funderat på och vill ta med sig in i Lus om han skulle bli vald.

– Jag tror att man kan förbättra det proaktiva arbetet och driva frågor på våra [studenternas, reds. anm] villkor och inte bara de frågor som LU ger oss, säger han.

Anton Silverbern är en av motkandidaterna. Han bestämde sig väldigt sent för att söka. Sista ansökningsdag var i tisdags (7/3), dagen innan hearingen, och det var också då han slutligen skickade in sin ansökan.

– När man söker den här typen av poster, så måste man verkligen brinna för det mycket och känna att man har ännu mer att tillföra. Och det var någonstans den insikten jag kom till. Jag har mer att komma med, säger Anton Silverbern.

Även Linnea Landegren, nuvarande ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, har valt att motkandidera utifrån att hon har mer att ge och verkligen brinner för studentrörelsen. Den senaste tiden har hon, för att förbereda sig för uppdraget, suttit ner dels med nuvarande presidium, men hon har också pratat med de två kårerna som ansvarar för doktorander (Lunds Doktorandkår och TLTH), vars frågor kan skilja sig något från resterande kårer.

Även Linnea Landegren (HTS) har
valt att motkandidera.
Foto: Saber Malmgren

– För mig så känns det viktigt att veta vad jag inte vet. Jag jobbar inte med doktorandfrågor så jag kan inte förstå deras förutsättningar, men genom att vara inkännande och lyssna så gott jag kan, så kan jag i alla fall se vilka mina luckor är, förklarar Linnea Landegren som var sist ut av kandidaterna som söker sig till Lus presidium.

På onsdag den 15:e mars, en vecka efter hearingen, kommer ordförande och vice ordförande för Lus det kommande verksamhetsåret att väljas. Det återstår att se om Emmy Svensson och Alva Söderbäck behåller sina poster eller om det blir ett maktskifte.