AFB bygger nytt grönt område på Kämnärs

- in Nyheter

År 2026 väntas ett nytt studentboende i Lund vara klart för inflytt. Det nya kvarteret Troja är en del av en satsning där AF Bostäder (AFB) bygger om äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en långsiktigt hållbar stadsdel. Troja beräknas inhysa 500 studenter, och är AFB:s största byggprojekt sedan 60-talet.

AFB har under flera år byggt om gamla bostadsområden på Kämnärsrätten i nordöstra Lund. Sedan starten 2016 står kvarteren Proto, Sagoeken, Hippocampus och Pireus inflyttade och klara, och bygget av Rhodos är i full gång.

Nu presenteras det sista projektet i byggnationen. Troja, som beskrivs som ”Kämnärsrättens gröna final”, kommer att husera upp till 500 studenter. Dessa lägenheter kommer att vara fördelade på ettor och flerrummare som rymmer 2–4 personer. Byggnationen består av sju huskroppar fördelade på 3–6 plan, vilka tillsammans bildar två gårdar. 

Många av studentbostäderna kommer att ha egna balkonger och de större lägenheterna kommer att vara utrustade med diskmaskiner. Inom området kommer det även att finnas faciliteter för cykelreparationer. 

Vi driver verksamheten utifrån ett samhällsbyggarperspektiv där vi utvecklar studentbostäder som är trivsamma, långsiktigt hållbara och bidrar till Lunds attraktivitet som universitetsstad, säger AFB:s VD Henrik Krantz i ett pressmeddelande.

– Med satsningen på Kämnärsrätten förverkligar vi våra visioner för alla aspekter av hållbarhet, från klimatberäkningar, energieffektivisering, sunda material och biologisk mångfald till trivsamma hem som erbjuder en god studiemiljö och gynnar fysisk och psykisk hälsa.

Byggstart för projektet Troja är årsskiftet 2023/2024 och inflyttning beräknas ske under 2026.