Studenterna godkänner rektorn – i år igen

- in Kår, Nyheter

Lunds universitets rektor Erik Renström har stått för en godkänd insats under det senaste året. Det menar Lunds universitets studentkårer (Lus), som ger honom en ”vivat” – ett leve. Men rektorsuppvaktningen den 1 maj var inte utan kritik.
– Kritiken som jag lyft i dag är hård, vilket krävs efter det gångna året, säger Linnea Landegren, ordförande för Lus.

​​Årets uppvaktning började, som traditionen bjuder, med att representanter för Lunds kårer, nationer och studentföreningar tågade från AF-borgen till Universitetshusets trappa, med höjda fanor och dragna värjor – allt till tonerna av Lunds studentsångare.

Efter att kårernas representanter ställt sig i en halvcirkel framför portarna till Universitetshuset och universitetets ledning radat upp sig framför dem, tar Lus ordförande Linnea Landegren till orda.

– Året som gått har kantats av utmaningar där studenterna vid flera tillfällen har fått säga nej. Nej, vi tycker inte att universitetet ger oss det förtroende och den respekt som studenternas åsikter borde få. Och därför behöver vi, Erik, stanna upp och reflektera över vad det betyder för studentinflytandet.

Blåsten försvårade fanbärandet. Foto: Isak Aho Nyman

Linnea Landegren tar upp specifika händelser, som införandet av digitala examensbevis.

– Beslutet fattades mot studenternas vilja, trots att det rörde någonting som påverkar oss i allra högsta grad. Därför ställer jag mig frågan idag. Saknade du förtroendet för att vi studenter visste vad studenterna ville? Eller spelade vår åsikt helt enkelt inte tillräckligt stor roll? ’

Ett svek mot studenterna nu och i framtiden.

Kårordföranden går vidare till att diskutera universitetets hållbarhetsarbete. Under Erik Renströms rektorsinstallation för tre år sedan lyfte kårerna att klimatfrågan är viktig för studenterna. 

– Tyvärr kunde vi tre år senare inse att ni är långt ifrån att fullfölja era mål. Detta resultat är ett misslyckande och ett svek mot studenterna nu och i framtiden, säger Linnea Landegren.

Men trots den hårda kritiken lyftes även samarbetet med studenterna och utvecklingen som skett under rektorns ledning. Det betonades bland annat att universitetet fortsätter att prioritera pedagogisk meritering på samma nivå som forskning samt att de arbetar aktivt med att förbättra studenternas arbetsmiljö. Erik Renström uppmanades att fortsätta sträva efter att stärka studentinflytandet och förbättra universitetets prestationer. Betyget?

– Vivat. Vivat Rector Magnificus, Vivat Academia.

Godkänt.

Så var det rektorns tur att svara på kritiken. Vinden är hård och fanbärarna kämpar med att hålla sina fanor i schakt. Rektor Erik Renström ska precis börja tala när han blir avbruten av av propalestinska aktivister i publiken. 

– You’re supporting genocide! skanderar de.

Ingen av dem vill ställa upp på en intervju när Lundagård frågar, utan de hänvisar till ett flygblad de ger till åhörarna. I detta skriver de att rektorn misslyckats med att stå upp mot vad som beskrivs som folkmord i Gaza.

Rektor Erik Renström får svara
på kritiken från studentkårerna.
Foto: Isak Aho Nyman

Erik Renström säger till aktivisterna att han hör dem, men ber om tillåtelse att få tala till studenterna. Så bemöter han Linnea Landegrens kritik, bland annat om hållbarhetsarbetet.

– Det är en stor besvikelse att vi inte har kommit längre (i hållbarhetsarbetet). Men jag vill ändå påpeka att koldioxidavtrycket från våra tjänsteresor har minskat med 10 procent sedan före pandemin, säger Erik Renström.

Han lyfter också att det är en instabil tid där konflikter och realpolitik påverkar verksamheten. Det betonas också att kvaliteten på högre utbildning hotas av minskade statsanslag och ökad digitalisering. Skämtsamt avslutar han talet:

– Hade betyget inte blivit vivat utan periat (underkänt), hade jag naturligtvis gått till rättighetslistan och krävt omprov om senast två veckor.

– Leve Lund och Lunds studentkårer! Ett trefaldigt Lundensiskt leve!

Studentsångarna tar återigen ton och sjunger om studentens lyckliga dagar. Linnea Landegren och Anton Silverbern, Lus ordförande respektive vice ordförande, stiger upp till rektorn och hans ledning på trappan. De följs åt och marscherar tillsammans till AF-borgen – arm i arm.

Representanter för kårerna tågar tillbaka till AF-borgen. Denna gång arm i arm med universitetsledningen. Foto: Isak Aho Nyman