Minst lärartid för humanister

- in Nyheter
@Lundagård

En student som läser grundkursen i etnologi har mindre än tre timmar i veckan med lärare. På brandingenjörsutbildningen har man över sexton timmar lärarledd tid. Det visar en undersökning gjord av Lunds universitets studentkårer, Lus.

Skillnaderna i antal lärarledda undervisningstimmar är stora på Lunds universitet. I botten på listan finns bland annat grundkursen i Ekonomisk historia. Där har studenterna i snitt bara tre timmar lärarledd undervisning i veckan.

– Jag är förvånad över resultatet. Utredning pekar på att vi och andra mindre institutioner med små resurser har väldigt lite lärarledd tid och självklart måste vi följa upp Lus utredning, säger Ellen Hillbom, studierektor vid institutionen för ekonomisk historia.

LTH toppar listan

I utredningen har Lus jämfört scheman från grundkurser vid åtta fakulteter inom Lunds universitet. På Lunds tekniska högskola har studenterna mer än 13 timmar undervisning i veckan. Men inom humaniora är lärarledda undervisningstimmar något studenterna inte stöter på särskilt ofta. Med mindre än fyra timmar i veckan hamnar humaniora längst ner på utredningens lista.

– Det är ett stort problem. Effekten blir att studenterna inte når upp till kunskapsmålen. Vissa saker kan man inte lära sig på egen hand, till exempel kritiskt tänkande och källkritik, säger Hanna Ericsson, ordförande för Lus.

Många studenter besvikna

Jonas Josefsson är studierektor vid filosofiska institutionen. Han beklagar bristen på undervisningstid men säger också att klagomål från studenter i de flesta fall har uteblivit. Detta trots att studenterna på grundkursen i praktisk filosofi endast har fem lärarledda lektionstimmar per vecka.

– Det är beklagligt för studenternas del men de flesta är medvetna om läget innan de påbörjar utbildningen. Lektionsbristen påverkar under-visningskvaliteten negativt men också den studiesociala situationen. Samtidigt har kåren gjort en stor insats med mentorsverksamhet och andra aktiviteter, säger han.

Men Hanna Ericsson håller inte med om att humaniorastudenterna skulle acceptera läget. Tvärtom har enligt henne klagomålen varit många.

– Det är ett av de vanligaste skälen till att man engagerar sig i kåren. Många studenter är väldigt besvikna på att de har för lite föreläsningstid, säger hon.

text: Martin Strandberg