Prästutbildningen närmar sig svenska kyrkan

- in Nyheter
@Lundagård

Ökat inflytande från Svenska kyrkan och kurser förlagda utanför universitetet som ger högskolepoäng. Det blir effekterna av en utredning om förändringar i prästutbildningen.

Sista terminen av prästutbildningen sker helt på Svenska kyrkans pastoralinstitut. De har hand om praktik och församlingsarbete. Det är denna del av utbildningen som nu ska generera högskolepoäng, enligt utredarnas förslag.

– Det ger blivande präster en tydligare och tidigare yrkesidentitet, samverkan mellan utbildningens praktiska och teoretiska del ökar, säger Ingegerd Sjölin, rektor vid Pastoralinstitutet i Lund.

Bandet mellan kyrka och universitet blir starkare.

”En god dialog”

Men att detta skulle påverka den akademiska friheten är inget som oroar Fredrik Lindström, prefekt och dekanus vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR.

– Visst finns det en spänning mellan den akademiska friheten och svenska kyrkans inflytande men vi har 300 års erfarenhet av samarbete med kyrkan. Även i framtiden kommer den akademiska friheten att vara stark. Fördelarna med utredningens förslag är att de blivande prästerna får betydligt bättre yrkeserfarenhet, säger han.

Erik Tretow är ordförande för Teologkåren. Även han är positivt inställd till utredningens förslag.

– Vi har fört en god dialog om utredningen i en arbetsgrupp som består av representanter för svenska kyrkan, pastoralinstitutet och Lunds universitet. Detta kommer vi att fortsätta med för att kunna bevaka studenternas intressen, säger han.

”Idiotiskt förslag”

Däremot ser varken CTR eller Teologkåren ljust på en annan av utredningens idéer. I dag finns svenska kyrkans utbildningscenter i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå, samtliga präststudenter måste tillbringa en termin på någon av dessa orter. Utredarna föreslår att bara ett av dessa center ska finnas kvar framtiden.

– Det är ett idiotiskt förslag, det är att gå tillbaka i utvecklingen. Särskilt med tanke på att många av våra studenter har familj och barn, säger Fredrik Lindström.

Även teologkårens företrädare är skeptisk.

– Jag tror inte det är praktiskt genomförbart men om det genomförs lär inte centret hamna i Lund, säger Erik Tretow.

text: Martin Strandberg