“Studieavgifter ger högre status”

- in Debatt, Vänsterspalten

Nu har propositionen om avgifter för utländska studenter presenterats. Studieavgifterna kommer att leda till att den högre utbildningen förbättras eftersom svenska universitet måste börja konkurrera med kvalitet.

Det skriver Pär Gustafsson och Ola Svedin från Liberala studenter.

Kajsa Borgnäs (S-studenter) orerar vitt och brett i ett inlägg (26/1) kring att införandet av studieavgifter för utländska studenter kommer att användas som en murbräcka för allmänna avgifter för svenska studenter. Påståendet är en ren lögn. Regeringen har varit tydlig. Propositionen som snart presenteras kommer att skärpa högskolelagen som garanterar att utbildning i framtiden ska vara avgiftsfri för svenska studenter.

Sverige är i dag ett av få länder i världen som inte tar ut några avgifter för utländska studenter och samtidigt måste svenska studenter, betala för sig när de söker sig utomlands för studier. Vi i Liberala studenter tycker inte att svenska skattebetalare ska sponsra utbildning för utländska studenter.

Högre utbildning är i dag en global marknad där studenterna är fria att välja utbildningar på olika lärosäten världen över. Globaliseringen är något som vi liberaler bejakar och välkomnar. Samtidigt menar vi att svenska högskolesäten ska konkurrera med kvalitet på den globala marknaden, inte med gratis utbildningar. Att införa studieavgifter är inget hot mot internationalisering av högre utbildningen eller mot den fria akademin i Sverige.

Det är också viktigt att poängtera att högskolesätena själva bestämmer avgifternas storlek och att avgifterna kommer att kombineras med ett utbyggt stipendiesystem. Liberala studenter har länge argumenterat för att svenska universitet och högskolor behöver få ökad autonomi från staten. Genom att ge professionen ökad makt och hålla borta klåfingriga politiker kan statusen för svenska universitet och högskolor öka, inte minst i internationella samarbeten.

Det är slående vilken visionslöshet som genomsyrar det socialdemokratiska studentförbundet när Borgnäs resonerar i termer som ”har överlag inte så mycket annat att konkurrera med i internationella sammanhang än just det faktum att utbildningen är gratis”. Det kan dock förklara varför kvantitet alltid har gått före kvalitet i den socialdemokratiska högskolepolitiken. Tidigare socialdemokratiska ministrar på utbildningsdepartementet är faktiskt inte i närheten av de reformer och kvalitetssatsningar som genomförts av Alliansregeringen.

I den forskningsproposition som regeringen presenterade hösten 2008 gjordes det största resurstillskottet till svensk forskning någonsin. En ökning av forskningsanslagen görs med 5 miljarder kronor med successiv upptrappning under åren 2009-2012. Slår man ihop de offentliga och privata satsningarna på forskning och utveckling i Sverige når de nästan fyra procent av BNP, vilket i OECD:s statistik bara överträffas ett land; Israel.

Allt detta åt sidan så finns det en grundläggande skillnad mellan liberal och socialdemokratisk utbildningssyn. Efter vår grundskoleperiod så sitter vi med en grunduppsättning av verktyg för att vi som individer skall beredas möjligheten att själva skapa vår framtid och individuella inriktning i livet. De som vill kan skaffa vidare och förfinade verktyg genom högre utbildning. Här görs särskilda egna satsningar, individer skuldsätter sig för att få dessa verktyg. I den situationen är det vår skyldighet att se till att de kan tillgodogöra sig den bästa utbildningen vi kan ge dem, den bästa möjliga kvalitén. Det handlar om att få valuta för investerad tid, pengar och energi. Både för dem, oss som nation och för de utländska studenter som då kommer att satsa för att läsa här.

I den socialdemokratiska synen är det inte viktigt med vilka verktyg man får eller om de är bra, det kan vara ren mängd trubbiga och slöa verktyg som ingen behöver eller har användning för och till en enormt stor kostnad för individen som satsar och staten där till. Här kvittar det egentligen om det är gratis eller inte för utländska studenter, för förr eller senare slutar de vilja studera här ändå. För vem vill ha en examen från Mickey Mouse University?

Läs mer

”Murbräcka för allmänna avgifter”

Pär Gustafsson
Ordförande Liberala studenter
Ola Svedin
Ordförande Liberala studenter Skåne

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Spex and the city

I couldn’t help but wonder… Vad händer med