Kritik mot nytt utvärderingssystem

- in Nyheter

I dag släppte regeringen sitt förslag om ett nytt system för utvärdering av högre utbildning. Men förslaget får kritik från flera håll, bland annat för att sakna förankring hos studenterna.
– Jag tycker det är beklagligt, säger Christian Stråhlman, ordförande för Lunds universitets studentkårer.


Högskoleverket har tidigare arbetat fram ett förslag på uppdrag av utbildningsdepartementet. Men för några veckor sedan kom plötsligt utbildningsdepartementet med ett nytt förslag som kritikerna menar inte har förankrats hos studenter och universitet.
– Högskoleverket garanteras självständighet men nu går utbildningsdepartementet in och detaljstyr i stället. Jag tycker det är beklagligt, säger Christian Stråhlman och fortsätter:
– Det är viktigt att man talar med varandra och diskuterar fram sådana här förslag. Jag tror inte att en arbetsgrupp på utbildningsdepartementet kan få en bra verklighetsuppfattning och ta bra beslut utan att föra en nära diskussion med de inblandade parterna.

”Man kan inte mäta allt i siffror”
Den stora skillnaden mellan förslagen ligger i hur man ska utvärdera kvaliteten på högre utbildning. I Högskoleverkets förslag lade man tonvikten på lärandemål, lärandereslutat och examination samt studenternas erfarenheter och inflytande. I utbildningsdepartementets proposition har man dock valt att lägga större fokus på studenternas resultat.
– Man kan inte mäta allt i siffror, säger Christian Stråhlman som menar att propositionen kan hota ambitionen om en breddad rekrytering.

Det nya utvärderingssystemet kommer nämligen att vara kopplat till resurser. De utbildningar som lyckas bäst enligt utvärderingarna kommer också få mer pengar.
– Risken är att universiteten bara kommer att rekrytera studenter med bra förutsättningar. Systemet gynnar inte personer med studieovan bakgrund, säger Christian Stråhlman.

”Tittar bara på historia”
I Högskoleverkets förslag ville man genomföra studentenkäter, där dagens studenter skulle tillfrågas om hur de upplever kvaliteten på deras utbildning. Utbildningsdepartementet prioriterar i stället enkäter med studenter som redan har tagit sin examen. Detta för att kartlägga hur de upplever utbildningarnas användbarhet på arbetsmarknaden. Även detta är Christian Stråhlman kritisk mot.
– Utbildningsdepartementet tittar bara på historia och inte på hur det fungerar i dag, säger han.

 

Text: John Nordh
Foto: Emil Langvad

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Omgiven av lokalpatrioter

Studenter från huvudstaden koketterar med sin avsaknad av