Högskoleverkets chef avgår

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Högskoleverkets chef Anders Flodström lämnar sin tjänst den 1 juli. Orsaken är en konflikt mellan verket och regeringen om hur kvaliteten i den högre utbildningen ska tryggas. Ledande studentrepresentanter oroas av beslutet.

– Anders Flodström har ett stort intresse för studentrelaterade frågor och jag beklagar att han avgår. Men beslutet är inte oväntat. Det har blivit uppenbart att han inte delar utbildningsdepartementets uppfattning om det nya kvalitetssäkringssystemet, säger Christian Stråhlman, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus.

Under det senaste året har Högskoleverket, på regeringens uppdrag, arbetat med att utforma ett nytt system för hur kvaliteten på de svenska högskoleutbildningarna ska utvärderas.

Efter hand har meningsskiljaktigheterna mellan Anders Flodström och högskoleminister Tobias Krantz blivit så stora att de lett till en förtroendekris som inte går att överbrygga, enligt ett pressmeddelande från Högskoleverket.

”Jag kan inte stå bakom det system som regeringen vill införa. Det ligger för långt ifrån ett system som jag tror på och från Högskoleverkets förslag som är förankrat i sektorn och bland studenterna”, skriver Anders Flodström i pressmeddelandet.

Allvarliga risker
Konflikten har sin grund i att regeringen vill basera kvalitetsutvärderingarna på studenternas resultat. Högskoleverket vill att även innehållet i utbildningarna och examinationerna ska vägas in i bedömningen.

”Skillnaden i synen på hur man bäst mäter kvalitet i högre utbildning i kombination med en nära styrning av utvecklingsarbetet, som inte är förenlig med relationen politisk styrning och expertmyndighet, gör att jag väljer att avgå”, skriver Anders Flodström.

Christian Ståhlman delar Flodströms oro för det kvalitetssäkringssystem som regeringen vill införa.
– Det allvarligaste problemet är att systemet inte går i linje med internationella standarder. Det gör att den svenska kvalitetssäkringen riskerar att inte bli erkänd utomlands, säger han.

I förlängningen kan det leda till problem för svenska studenter som vill söka arbete i andra länder.
– Då kan man exempelvis inte visa för utländska arbetsgivare att en examen från Lunds universitet är internationellt kvalitetssäkrad, säger Christian Stråhlman.

”Politikerna måste ta ansvar”
Även Sveriges förenade studentkårer, SFS, beklagade på tisdagsförmiddagen Anders Flodströms avgång. I ett pressmeddelande betonar SFS vikten av en stark myndighetsledning när kår- och nationsobligatoriet avskaffas den 1 juli.

”Det är mer än olyckligt att Flodström tvingas lämna just nu när alla förändringar ska genomföras. Politikerna måste ta sitt ansvar för svensk utbildning. Vi vill se vallöften som kan stärka kvaliteten i den svenska högskolan eftersom vi befinner oss i ett kritiskt läge”, skriver SFS:s ordförande Klas-Herman Lundgren.

Anders Flodström tillträdde posten som chef för Högskoleverket 1 augusti 2007. Nu kommer han återvända till Kungliga tekniska högskolan, där han tidigare varit rektor.

Han kommer också att arbeta halvtid med att utreda kvalitetsbaserade anslag till forskning på utbildningsdepartementet.

Text: Gustaf Eriksson
Foto: Melker Dahlstrand/Pressbild

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Spex and the city

I couldn’t help but wonder… Vad händer med