Kuratorskollegiets ordförande tar avstånd från slavskämt

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

”Det är förkastligt.”

Kuratorskollegiets ordförande Martin Thoran reagerade med bestörtning när informationen om händelserna på Hallands nation nådde honom på måndagsförmiddagen.

– Alla ska känna sig välkomna i nationernas verksamhet, säger han.

Nationerna har i uppgift att bedriva studiesocial verksamhet för alla studenter vid universitetet, därför måste alla också känna sig välkomna.

Det menar Martin Thoran, ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet. Han tar avstånd från slavauktionen på lördagens jobbarsittning på Hallands.

– Vi ställer oss absolut inte bakom detta. Alla ska känna sig välkomna i nationernas verksamhet, säger han.

”Ska inte syssla med sådant som kan vara kränkande”

Hallands nations kurator Ellinor Lavesson beskriver händelsen som ”ett skämt”. Martin Thoran ser dock annorlunda på saken.

– Nej, man måste tänka på att det kan finnas andra människor som ser annorlunda på saker och ting. Nationer ska inte syssla med sådant som kan vara kränkande, säger han.

Möte under måndagen

Under måndagen kommer samtliga kuratorer för de tolv nationer som ingår i kuratorskollegiet, att ha ett möte. Då kommer det inträffade att diskuteras.

– Vi träffas regelbundet och detta sammanföll med ett sedan tidigare inplanerat möte. Jag kommer att ta upp detta och säga att det självklart att det inte är okej att göra såhär. Sedan ska vi diskutera hur vi ska göra för att detta aldrig upprepas.