Rektorn: Slopade bidrag ger högre kvalitet

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Det är en anständighetsfråga. Det sa rektor Per Eriksson när doktorandernas utbildningsbidrag avskaffades på fredagen.

Men det är inte den enda fördelen som avskaffandet för med sig, enligt rektorn.

Lundagård kunde på fredagseftermiddagen berätta att universitetsstyrelsen tagit beslutet att avskaffa utbildningsbidragen. Nu pågår en utredning över vilka konsekvenser som beslutet kommer att få, och tidsgränserna är inte helt satta.

Kommer att leda till minskat antal doktorander

Ett generellt stopp för inrättandet av nya bidrag kommer dock enligt planerna ske vid årsskiftet 2011/2012, vilket leder till att de sista doktoranderna med den osäkra finansieringsformen är kvar på universitetet till utgången av 2012.

– Rent krasst innebär det en viss kostnadsökning, vilket troligen leder till något färre doktorander på lärosätet. Men det är en kvalitetshöjning som vi behöver, säger rektorn Per Eriksson och fortsätter:

– Med tanke på att vi utan bidragen kan erbjuda en högre ersättning, kommer vi också ha en bättre konkurrenssituation mot andra arbetsmöjligheter när vi ska utlysa tjänster. Om man jämför möjligheterna, exempelvis inom teknikområdet där jag kommer ifrån, så lockar inte 15 000 i bidrag jämfört med en företagsstjänst med kanske 23-24 000 i ingångslön.

”En anständighetsfråga för lärosätet”

Kostnadsökningen beräknas hamna på runt 60 miljoner kronor. I skrivelsen till universitetsstyrelsen föreslogs att avskaffandet av bidragen skulle ses som ett led i kostnadsökningen för att nå en balans i universitetets ekonomi, som under flera år gått med stora överskott.

– Men styrelsen bestämde att avskaffandet inte skulle ses som en budgetfråga och tog lyfte bort den formuleringen ur beslutet, i stället lyftes det fram att åtgärden framför allt skulle ses som en anständighetsfråga för lärosätet, säger Per Eriksson.

Genom att bidragen försvinner kommer en större del av doktoranderna få rätt till försäkringsförmåner och pensionsgrundande inkomster tidigare i sin doktorering.

”Svåra att få bort”

En osäker finansieringsform kommer dock återstå efter utbildningsbidragens avskaffande. Men finansieringen med stipendier är svåra att undvika eftersom EU-lagstiftningen tillåter detta, enligt rektorn.

– Styrelsen har diskuterat om man kunde lägga till ett stöd till de som kommer på stipendier, så att de får samma ersättning och trygghet som resterande. Men det finns för många frågestecken fortfarande i den frågan, så vi får jobba vidare, säger Per Eriksson.