Ekonomisk oreda befaras än en gång i studentkårerna

- in Kår
@Jacob Hederos

Under sina sju första år kunde inte kårernas samarbetsorgan Lus redovisa var studenternas pengar tog vägen. För att ordna upp situationen anställdes en ekonomiansvarig, som nu kan komma att tas bort.

– Jag kan inte förstå hur de hade tänkt att få ihop det, säger tidigare ordföranden Carin Brenner.

Offentlig utskällning från organisationens revisor. Ofullständiga bokslut de sju första åren, och svårigheter att få ekonomisk ansvarsfrihet. Lunds universitets studentkårer, Lus, som är studenternas centrala representant mot universitetet, kommunen och regionen, hade under sina första år svårt att hålla koll på sin ekonomi.

Vill sänka kostnaderna

Som en lösning på problemen anställdes en ekonomiskt ansvarig för att hålla kontroll på verksamheten.

Men i ett budgetunderlag till Lunds universitets studentkårer, Lus, föreslås nu stora förändringar av verksamheten.

Genom medlemskårerna har Lus ambitionen att dra ner kostnaderna. Bland annat föreslås att den heltidsanställda ekonomiansvarige ska bort.

”Förstår inte hur de tänkt”

Men diskussionerna har inte fortlöpt smärtfritt. Farhågor har lyfts över att de ekonomiska problemen kan återkomma av de föreslagna förändringarna.

Carin Brenner var ordförande för Lus 2004-2005. Det var hon som tillsatte den ekonomiansvarige. Nu ställer hon sig frågande till hur ekonomin ska hinnas med efter den föreslagna omorganisationen.

– Jag kan inte förstå hur de hade tänkt att få ihop det. Med tanke på att arbetsbelastningen snarast växt varje år för organisationen, så har inte arbetsuppgifterna blivit färre, säger hon.

Ekonomin central för förtroendet

Den tidigare bristande ekonomihanteringen ledde även till att organisationen hade svårt att få förtroende under de första åren.

– Vi fick ta hjälp av universitets egna ekonomer under den första tiden, men insåg ganska snabbt att något behövde göras. En organisation som inte kan sköta sin ekonomi har inget förtroende, säger Carin Brenner.

Även den nuvarande ekonomiansvarige Jan Roslund, anställd sedan tre år tillbaka, ser med oro på den föreslagna förändringen.

– Jag ser en fara i att ta bort kontinuiteten i verksamheten. Det blir väldigt beroende på att de valda studenterna varje år kan sköta de ekonomiska uppgifterna, säger Jan Roslund, som också lyfter fram att organisationens egna revisor uttryckt att den ekonomiansvarige har en strategiskt betydelse för Lus.

”Ambition att strama åt verksamheten”

I budgetförslaget, som ska behandlas på Lus ting den 30 maj, föreslås att den avskaffade heltidstjänsten ska ersättas genom att den nuvarande generalsekreteraren får ett ökat ekonomiansvar, samtidigt som extern avancerad ekonomihantering ska hyras in vid behov.

– Vi har i diskussionerna en ambition att strama åt verksamheten, och fokusera mer på Lus huvuduppgift som påverkansorgan, säger Henrik Jonsson, Lus viceordförande.

Finns det inte en risk att organisationen får ekonomiska problem igen?

– Det ska inte vara några problem, medlemskårerna är med på att det kan behövas ta in mycket ekonomiskt stöd. Det är främst viktigt att utveckla rutiner för att kunna sköta den ekonomiska hanteringen, säger Henrik Jonsson.