Nollpoängaravdrag förbryllar

- in Nyheter
@Lundagård

Regeringens avdrag för inaktiva studenter förbryllar representanter från högskolorna.

På tisdag presenteras höstens budgetproposition. I paketet ingår en omfördelning av medel på 400 miljoner från de andra ämnesområdena till humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Denna uppnås genom en införsel av ett schablonavdrag på så kallade ”inaktiva nollpoängare.” Men hur denna avräkning genomförs förbryllar lärosätena.

Vilka är nollpoängarna?

– Det är de studenter som inte tar några poäng, berättar Eva-Marie Byberg, pressekreterare på Utbildningsdepartementet och fortsätter:

– Bland dessa finns det dels de som går kursen enbart för att förkovra sig, de som inte klarar tentorna och så de som trots registrering aldrig dyker upp. Det är de senare som är de ”inaktiva nollpoängarna”. För tillfället får alltså högskolorna pengar för studenter som de aldrig har några kostnader för.

Men hur räknar ni ut vilka som är de ”inaktiva”?

– Det är baserat på statistik och bedömningar från höstarna 2009 och 2010, säger Eva-Marie Byberg.

Men på lärosätena är man oroliga för hur avdraget kommer slå ut på de andra studentgrupperna.

– Det känns oroande att avdraget kan drabba de studenter som faktiskt ämnar att lära sig något i rent bildningssyfte, när det ser ut att bli svårt att särskilja dem från de andra nollpoängarna, säger P-O Rehnquist, förvaltningschef på Göteborgs universitet.

Även Lunds Prorektor Eva Åkesson ser flera frågetecken i det förslag som presenterats för lärosätenas representanter.

– Det är bra med en satsning på de eftersatta ämnesområdena, men metoden att nå dit är svår. Vi kan inte göra den avräkningen i dag vad jag vet. Men vi får nu verktyg att själva avregistrera inaktiva studenter, vilket gör att vi i framtiden lättare kan se vilka som är nollpoängare.

På tisdag presenteras budgetpropositionen klockan 7:45 i Univeristetshusets pelarsal. Följ bevakningen på Lundagard.se

Sara Bengtson och Jacob Hederos