Kommersialisering hett i debatt

- in Nyheter

Som en del av Innovation in Mind bjöds det på torsdagskvällen in till höstens första Debatt i Lund. Ämnet på agendan var samhällets minskade förtroende för svensk forskning.

– Jakten på donatorer har skapat misstro hos allmänheten, säger Inger Atterstam, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet.

Stämningen i tältet är förväntansfull. Kamerorna som ska direktsända debatten på newsmill riktas om och kvällens panelhönor tar plats på scenen.

– Välkomna till en akademiskt talk-show, utropar Andreas Ekström, journalist på Sydsvenska dagbladet och moderator för kvällens debatt.

”Kommersialisering skapar misstro”

Ämnet för kvällen är samhällets minskande förtroende för svensk forskning, som enligt en undersökning minskat med tio procent de senaste åren. Orsakerna tros främst bero på kommersialisering och ökande ekonomiska intresse. Inger Atterstam, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet, menar att forskarsamhällets lobbygrupper, i jakt på finansiering, satt forskarnas egenintressen före ärligheten.

– I jakten på donatorer har kommersialiseringen trängt in i forskarvärlden och skapat misstro hos allmänheten, säger hon.

Företagsstyrda forskare

Samtliga forskare var överens om att den som finansierar forskningen påverkar resultatet.

– Det förekommer företag som vill styra forskare genom att ha inflytande över publiceringen av forskningsresultat, säger Patrik Brundin, neuroforskare vid Lunds Universitet.

Han får medhåll av Hans Möller, chef för forskningsbyn Ideon, som menade att det finns en konflikt mellan resultat och kapital.

– Kommersialiseringen gör att forskare inte kan eller vågar publicera negativa reslutat, då de är rädda att stöta sig med finansiären.

Önskar ökad transparens

För att undvika publicering av tvivelaktiga forskningsresultat vill Inger Atterdal införa tydliga regler i akademin för hur docenter och professorer ska föra sig i media.

– Just nu är det bara en stor härva som vi försöker få in transparens i, säger hon.

Hans Möller välkomnar förslaget och håller med om att det är bra med ökad transparens.

– Det är inte vettigt släppa in vem som helst på universitetet.

Patrik Brundin anser också han att den kritiskt goda forskningen ska tåla att granskas.

Komplex fråga

Per Eriksson, rektorn för Lunds Universitet, valde efter debatten att ge sin syn på saken, men menade att det inte var lätta att fånga alla filosofier.

– Det finns mycket mer att säga. Min bild är att vi har större problem mellan industrin och forskningen än etiska problem inom det kommersiella.