Färre studieplatser väntas

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Det var dystra rapporter från regeringen, när budgeten presenterades under tisdagsmorgonen.

– Totalt kommer det bli runt 20 000 färre platser i Svenska högskolan 2012-2013, säger statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Peter Honeth.

Pelarna står ståtliga i universitetshusets källare, där det under tisdagsmorgonen bjöds in till frukostpresentation av höstbudgetens inverkan på högskolepolitiken.

– En stark återhållsamhet är det generella uttrycket från budgetarbetet, vilket innebär att det inte är mycket nya pengar som förs till, utan fokus ligger på omfördelning, säger Peter Honeth, som fram till 2006 var förvaltningschef på Lunds universitet.

Det totala satsningsutrymmet i budgeten är 15 miljarder kronor. Inom högskolan kommer den största delen av åtgärderna läggas på omfördelningsprogram.

– En större omfördelning av lärarutbildningsplatser är det fokus som regeringen främst fokuserar på. Under 2012 kommer vi satsa 40 miljoner på att fördela om platser från utbildningar som ska läggas ner, och till slut kommer vi  vara uppe i 130 miljoner kronor, säger Peter Honeth.

En annan del av budgetförslaget är en ökning av antalet studieplatser i civilingenjörsutbildningar. Men det sker på bekostnad av nedskärningar i andra utbildningar.

– 50 nya civilingenjörsplatser fördelas till Lunds universitet, som en del av de omfördelningsåtgärder som föreslås för att lyfta upp dessa utbildningar. Det är inte så stora åtgärder som sker under 2012, men större åtgärder planeras framöver, säger Honeth.

Lundagård har tidigare berättat om den satsning som sker på ämnesområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik, som finansieras genom att dra in medel för ”inaktiva” nollpoängare. Regeringen har beräknat att 900 miljoner täcker hela den grupp studenter som antas till utbildningar utan att ta poäng. Men regeringen avser att endast dra ner på anslaget till de studenter som registreras utan att delta i undervisningen.

– Problemet är att ingen riktigt vet hur man kan dela mellan dessa grupper. Och vi erkänner att vi har gjort en ytterst schablonmässigt avdrag, där vi trott att runt hälften av de 900 miljonerna representeras av de ”inaktiva” nollpoängarna som inte deltar i utbildningen eller tar några poäng, säger Peter Honeth. För Lund innebär detta en indragning på runt 37,5 miljoner nästa år.

När frågestunden dras igång, börjar Eva Åkesson med att fråga Honeth hur omfattande regeringens politik kommer slå ut på antalet studieplatser: ”Hur många färre platser kommer det bli i högskolan framöver?”

– Vi uppskattar att vi under 2012 – 2013 kommer få 20 000 färre utbildningsplatser i Sverige.

texten uppdateras kontinuerligt