Rekordenkelt att bli läkare

- in Nyheter
@Max Jedeur-Palmgren

För första gången på elva år krävdes inte högsta betyg. För första gången räckte 1,7 på högskoleprovet. När 857 läkare nationellt tas in till de normalt sett ”omöjliga” läkarprogrammen till våren, är antagningskraven rekordlåga.

När 857 studenter tas in i urval ett till våren är det den största kullen läkare någonsin i Sverige. Samtidigt sjönk totalt antal sökande till dessa platser med fem procent. Som ett resultat av detta är vårens kull av läkarstudenter också de vars antagningskrav har varit lägst på länge.

För första gången på elva år behövs inte högsta betyg efter kompletterande. Redan i urval 1 räckte det till exempel med 22,40 i betyg för både Umeå och Örebro. På dessa två lärosätena räcker också 1.7 poäng på högskoleprovet, vilket är det lägsta någonsin. Karolinska institutet tar för första gången in studenter som skrivit 1,8 på högskoleprovet.

Nils Karlsson driver hemsidan läkarstudent.se, och ser en fara i om antagningskraven skulle fortsätta att sjunka.

– En risk är att utbildningen inte upplevs som lika het, och därför förlorar i attraktionskraft. Det kan innebära att högskolorna går miste om väldigt duktiga studenter, säger han men tycker också att det skulle kunna ha bra aspekter.

–En positiv konsekvens skulle kunna vara att de som kommer in inte känner samma krav på sig att vara perfekta, och att det skulle kunna göra studenterna på utbildningen bättre på att samarbeta och mindre tävlingsinriktade än vad de är idag, säger Nils Karlsson.

Malin Wreder på Läkarförbundet tycker inte att utbildningen tappar i generell prestige när man inte längre behöver absoluta toppbetyg för att komma in.

– Vi har inte hunnit en analys ännu, men jag tycker inte man ska dra för stora växlar på en termin eftersom det kan fluktuera ganska rejält, säger hon.

I Lund tar man till hösten in 126 studenter. Det är, överintag medräknat, det högsta antalet hittills. För urval 1 var kraven antingen 1,8 på högskoleprovet eller 22,5 i betyg (22,08 för antagningsgruppen B1). 59 procent av de intagna i Lund är kvinnor.