DEBATT: ”Målet är att rättighetslistan ska bli bindande”

- in Debatt

Om Göteborgs Universitet kan få till en bindande rättighetslista för studenterna, så borde Lund kunna göra detsamma. Det skriver studentrepresentanten Sam Leissner i projektgruppen som arbetar fram förslaget till en ny rättighetslista.

Det Christian Stråhlman tar upp i sin debattartikel är mycket angeläget och vi har fortsatt arbeta med detta inom Lunds universitets studentkårer (LUS). Det förslag LUS lagt fram till universitetets arbetsgrupp innebär såväl en strukturell som en innehållsmässig förändring.

Vårt främsta mål är att arbeta för att listan ska bli bindande. Detta för att det är lätt att säga att man följer rättighetslistan om man inte har något att invända, men när det väl börjar blåsa och studenterna verkligen behöver sina rättigheter att luta sig emot måste listan vara bindande. För att vi dessutom ska kunna vara säkra på att den efterlevs och respekteras ser vi det som mycket viktigt att det är universitetet som är ansvariga och att beslutet tas i den högsta instansen, universitetsstyrelsen.

Problemet Christian belyser så träffsäkert med exemplet om astronomiundervisning efter klockan 19 skulle vi vilja lösa genom att ha en lista med övergripande regler som gäller för alla, sedan har varje fakultet möjlighet att göra tillägg och ändringar som gäller för dem. På så sätt måste fakulteterna argumentera för sina avvikelser från de allmänna reglerna och man säkerställer på så sätt den pedagogiska utvecklingen utan att ställa studenterna utan rättigheter de kan lita på.

När LUS arbetade fram förslaget på den nya listan tittade vi mycket på andra universitets rättighetslistor för att se hur de löst problemen. Vi har fått höra att rättighetslistan inte går att göra bindande, men när vi hörde med Göteborgs universitet visade det sig att de har lyckats. Därför tror vi inte att det rör sig om ett omöjligt krav vi som studenter ställer, det innebär svårigheter och utmaningar, men som ett av Sveriges främsta lärosäten ska vi nog klara det också.

Sam Leissner