Missnöje kring Lundakarnevalens soulagering

- in Nyheter, Studentliv
@Annika Skogar

Under våren har flera sektioner i Lundakarnevalen vänt på kronorna för att få dem att räcka till. Inför karnevalsveckan har dock soulageringen blivit tvådubblad.
–  Hade vi vetat att det skulle bli så mycket nu i slutet hade jag aldrig gått med på att be karnevalister att betala in pengar tidigare under våren, säger en karnevalist i en av ledningsgrupperna.

Soulageringen, det vill säga det tack som karnevalisterna får i form av till exempel fester, mat och tröjor har under årets karnevalsförberedelser betalats ut i tre omgångar. Den första perioden sträckte sig från 6 februari till 15 mars och rörde sig om totalt 150 000 kronor. Den andra perioden sträckte sig sedan från 16 mars till 5 maj och summerade totalt 472 000 kronor. De större nöjessektionerna tilldelades för period två en summa på omkring 14 000 kronor för soulagering.
– När det beskedet kom blev många ledningsgrupper bland nöjena oerhört ledsna. Nöjena är den del av karnevalen som lägger ner absolut mest tid om du räknar timmar, säger en person från ledningsgrupperna.

Mat för sju kronor per person
De större nöjessektionerna består av ungefär 80 till 100 karnevalister, med drygt 20 officiella arbetsdagar och inräknat diverse kringaktiviteter såsom mat under Tidningsdagen upplevde många att soulageringen var mycket snålt tilltagen.
– Det är ändå rimligt att om man jobbar fem till sex timmar varje kväll att man också blir bjuden på lite mat. Vi har haft en budget på ungefär sju kronor per portion vilket varit väldigt tufft, säger en person från ledningsgrupperna.

För att lyckas med finansiering har vissa sektioner valt att ta in ytterligare en summa pengar på ett antal hundra kronor från sina karnevalister för att få allt att gå ihop eller för att exempelvis finansieria t-shirtar till sektionen.
–  Jag tycker att det känns fel att behöva betala. Personligen har jag inga ekonomiska problem men många som jag känner har bara sitt CSN och sen är det slut, säger en karnevalist.

 Ekonomichef medveten om inbetalningar
Joakim Winnerljung, ekonomichef på Lundakarnevalen, är medveten om att det har förekommit extra inbetalningar till sektionen från karnevalisterna.
–  Det är upp till varje sektion hur de använder pengarna men från centralt håll har det dock ständigt varit ett mål att ge så mycket som möjligt i soulagering. Vi vill kunna ge tillbaka så mycket som möjligt till karnevalisterna, säger han.

Soulageringskontot har legat på en summa på totalt 1,5  miljonerna för de drygt 5 000  karnevalisterna. Hur stor utbetalning som har gjorts till respektive sektion har beräknats på antal aktiva personer och antalet arbetande timmar.

Stor utbetalning inför karnevalsveckan
Den tredje perioden soulagering inleddes under förra veckan och består av totalt 882 000 kronor. Anledningen till att den är mycket större nu sista veckan beror, enligt Joakim Winnerljung, på att verksamheten är som störst nu i slutet. Den utbetalade summan kunde också bli större än beräknat på grund av att sektionerna varit väldigt flitiga i att rapportera in sin verksamhet som studiecirklar till Folkuniversitet, samt att Tidningsdagen gick bättre än förväntat.
– Det är väldigt olyckligt om det upplevts som att soulageringen varit allt för liten tidigare. När vi utvärderar får vi diskutera fördelningen för de olika perioderna. Jag är dock övertygad om att många av sektionerna kommer att ha goda möjlighet att bjuda på mat sista perioden, säger Joakim Winnerljung,

Sektionerna oförberedda
För många kom dock den tredje utbetalade summan som en stor överraskning.
– Vi hade fått höra att det skulle bli ungefär samma som för period två men nu blev det istället mer än det dubbla. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med pengarna eftersom vi inte har haft någon chans att planera. Vi får väl bjuda på en massa frukt hela veckan eller arrangera en gemensam middag efter karnevalen, säger en karnevalist ur en av ledningsgrupperna.
Joakim Winnerljung medger att den stora utbetalningen kan ha kommit lite sent.
–  Det här är något som vi får ta med oss när vi utvärderar, säger han.

Fakta

[checklist]

Soulagering

  • Det tack som karnevalisterna får i form av till exempel fester, mat och tröjor.
  • Hur mycket varje sektion har fått har baserats på ett system där varje sektion rapporterat in antal aktiva personer och antalet arbetande timmar.
  • Har betalats ut i tre omgångar under karnevalsvåren:
    • Första perioden, 6 feb -15 mars, 150 000 kr
    • Andra perioden, 16 mars – 5 maj, 472 000 kr
    • Tredje perioden 5 maj – , 882 000 kr
[/checklist]

LÄS MER: Kritik mot karnevalsbudgeten