Kritik mot karnevalsbudgeten

- in Nyheter, Studentliv
@Annika Skogar

Resekostnader för 145 000 kronor och kläder för 50 000 kronor. Nu höjs kritiska röster mot Lundakarnevalens kommittébudget.
– Jag tycker att det är svårt att motivera den stora skillnaden som finns mellan kommittén och de vanliga karnevalisterna, säger en högt uppsatt karnevalist.

Det är nu bara dagar kvar innan Lundakarnevalen slår upp portarna. Runt
5 000 ideellt arbetande karnevalister och en omsättning på runt 26 miljoner kronor gör det hela till ett jättearrangemang. Många av de större kostnadsposterna i budgeten finns att hitta bland inventariehyra för området, teknik, soulagering och bandkostander, medan de större intäkterna finns bland biljetter, entré och sponsring.

Arbetet med karnevalen har framförallt letts av den kommitté på tolv personer som utsågs i februari 2013. Förutom generalen och ekonomichefen som arvoderats under våren sker övrigt arbete ideellt. Den budget som ska täcka kommitténs kringkostnader och soulagering uppgår till 359 000 kronor. Joakim Winnerljung, ekonomichef på Lundakarnevalen, har dock svårt att se kostnaderna som speciellt höga.
– Jag var snarare rädd för att det skulle anmärkas åt andra hållet. Kommittén består av två heltidsarvoderade och tio oavlönade heltidare. Om man jämför med de tre tidigare karnevalerna så har kommitténs kostnader skurits väldigt mycket i år.

Joakim Winnerljung, ekonomichef på Lundakarnevalen. Foto: Lukas Norrsell.
Joakim Winnerljung, ekonomichef på Lundakarnevalen.
Foto: Lukas Norrsell.

Resekostnader är utvärderingsvecka
I budgeten för karnevalskommittén finns det bland annat budgeterat för resekostnader på 145 000 kronor vilket framförallt ska täcka en utvärderingsvecka efter karnevalen. För 2010-års karnevalskommitté innebar det en resa till Malta.
– En utvärderingsvecka är något som fortfarande bara ligger på förslag. Vart den ska gå är ingenting vi har pratat om. Det är något vi får diskutera efter karnevalen, det enda som är klart är att någon form av utvärdering ska ske, säger Joakim Winnerljung.

Kostymer för 50 000 kronor
I budgeten finns det även beräknat för skräddarsydda kostymer för 50 000 kronor vilket landar på en summa på ungefär 4 000 kronor per person.
–  Det ska ju ses i form av marknadsföring. De har ju ett väldigt begränsat användningsområde som sträcker sig under tre karnevalsdagar. De följer den grafiska profilen och går inte köpa i en vanlig butik.
Men de är inte lite väl dyra?
– De här kostymerna har en lång tradition och kostnadsposten ligger kvar från 2010. Det är klart att vi hade kunnat få dem tillverkade i Sydostasien men nu är de skräddarsydda i Sverige. Det är inte för egen vinning, utan handlar om att i tre dagar blir vi karnevalens maskotar, säger Joakim Winnerljung.

Drygt 25 000 kronor per person
Totalt landar kommitténs budget på 359 000 kronor. När summan divideras på kommittén och det råd på två personer som fungerar som mentorer från förra karnevalen, landar det på en summa på runt 25 600 kronor per person. De flesta av kommittémedlemmarna är även sektionschefer, men de har i sin tur en egen budget på 255 787 kronor. Bland aktiva karnevalister har det här summorna väckt besvikna känslor.
– Med tanke på att vanliga karnevalister i en del sektioner blivit tillsagda att betala in extra pengar för att finansiera mat och tröjor så sticker det lite i ögonen, säger en av karnevalisterna.
–  Jag tycker att det är svårt att motivera den stora skillnaden som finns mellan kommittén och de vanliga karnevalisterna, säger en annan karnevalist.
Men kan inte dryga 25 000 kronor ses som en ganska billig summa för nästan 18 månader av i stort sett heltidsarbete?
–  Givetvis är väldigt mycket arbete som de har lagt ner men det finns också många andra som har lagt ner lika mycket tid men som proportionellt får väldigt mycket mindre, säger en karnevalist.

Fakta

[checklist]

Karnevalskommittén

 • Lundakarnevalens arbetsledande grupp på 12 personer med olika specifika ansvarsområden. De leder arbetet från centralt håll och i denna grupp ingår även karnevalsgeneralen. Kommittén tillsätts 15 månader innan karnevalen äger rum. Allt arbete sker ideellt förutom ekonomichef och general som arvoderas under karnevalsvåren.

Karnevalskommitténs totala budget

 • Kostnad, tröjor: 50 000 kronor
 • Förbrukningsmaterial: 5 000 kronor
 • Resekostnader: 145 000 kronor
 • Diverse övriga kostnader: 36 000 kronor
 • Soulagering: 123 000 kronor
 • Totalt: 359 000 kronor

I budgeten för kommittén ingår ej lönekostnaden för den heltidsarvoderade generalen och ekonomichefen. Enligt Joakim Winnerljung har kostnaderna sänkts radikalt i jämförelse med tidigare karnevaler. Med en justering mot Konsumentprisindex ligger kommitténs budget på 30 000 kronor mindre än 2010, 134 000 kronor lägre än 2006 och 240 000 kronor lägre än 2002.   Sektions- och souschefer Lundakarnevalen har 32 stycken sektionschefer, de flesta av de 12 kommitté-ledamöterna är även sektionschefer. Karnevalen har även 33 souschefer (motsvarande vice sektionschef). Sektions- och souschefernas totala budget

 • Övriga intäkter: 40 000 kronor
 • Kostnad, tröjor: 18 287 kronor
 • Övriga kostnader: 40 000 kronor
 • Resekostnader: 110 000 kronor
 • Trycksaker: 5 000 kronor
 • Soulagering: 82 500 kronor
 • Soulagering, mat: 40 000 kronor
 • Totalt: 255 787 kronor
[/checklist]

LÄS MER: Missnöje kring Lundakarnevalens soulagering