400 fel på Eden

Problemen med ombyggnationen av Eden fortsätter. Vid slutbesiktningen hittades 400 fel eller anmärkningar som skulle åtgärdas. Nu skickar Samhällsvetenskapliga fakulteten en kravlista till fastighetsägaren Akademiska hus.

Smutsiga skarvar, otillgängliga dörrar och en trappa som inbjuder till snubblingar. Byggnaden Eden, där samhällsvetenskapliga fakulteten håller till, hade 400 brister vid slutbesiktningen av ombyggnationen enligt en skrivelse från fakultetsstyrelsen till Akademiska hus och LU Byggnad. Vissa av dem har åtgärdats, men inte tillräckligt många. Nu kräver fakultetstyrelsen att minst sex av felen åtgärdas under sommaren.
– Det har varit en hel del problem med ombyggnationen av Eden. Om något ska åtgärdas så är det under sommarmånaderna när studenterna inte är här, säger Malou Engberg de Carvalho, kanslichef på samhällsvetenskapliga fakulteten och en av de som ligger bakom skrivelsen.
– Eden togs i bruk innan det var helt klart. Jag tror det hade varit bättre om vi stannat på Kemicentrum tills det var klart.
Vad händer om bristerna inte åtgärdats innan terminsstarten i höst?
– Vår förhoppning är att dessa sex punkter ska åtgärdas, men vi har inte fått något svar än. Men verksamheten kommer löpa på ändå. Även om vi är försiktigt positiva, säger Malou Engberg de Carvalho.

Kåren kritisk
Samhällsvetarkåren är inte heller tillfreds med ombyggnationen och står bakom fakulteten.
– Det var mer eller mindre en byggarbetsplats när studenterna flyttade in. Golvet ser redan slitet ut och delar av byggnaden har ingen bra tillgänglighet, säger Sebastian Persson, vice ordförande för Samhällsvetarkåren.
– Sen är inte glasverandan tillräckligt ljudisolerad och nu åtgärdas utemiljön, vilket innebär buller för studenterna som pluggar. Det är problematiskt, säger han.

”Måste utvärderas ordentligt”
I februari uppmärksammade Lundagård att brandsäkerheten var hotad på Eden och att flera andra brister behövde åtgärdas.
– Problemet vi upplever att det tar väldigt lång tid att se över det. Det måste göras en ordentlig utvärdering av den här ombyggnaden för kommande byggprojekt, säger Sebastian Persson.
Lämnades Kemicentrum för snabbt?
– Byggnadsprocessen hade kunnat ses över. Det var inte bråttom att lämna Kemicentrum och ett sådant här projekt ska kanske inte färdigställas över en vinter, säger han.

LÄS MER: LU Byggnad: ”Hade önskat mer professionalism