Kårerna rasar över universitetets avgiftsstöd

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Universitetet ställer sig bakom utbildningsdepartementets förslag om att införa studieavgifter för särskilda internationella samarbetsprogram. Något som får Sebastian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, att reagera starkt.
– Universitetet borde inte ställa sig bakom detta, säger han.

Eva Wiberg är prorektor på Lunds universitet. Foto: Arkiv/Lukas Norrsell
Eva Wiberg är prorektor på Lunds universitet.
Foto: Arkiv/Lukas Norrsell

Utbildningsdepartementet föreslår att svenska studenter som deltar i vissa internationella utbildningssamarbeten ska betala studieavgift – även när undervisningen bedrivs i Sverige vid ett svenskt universitet. Anledningen är att EU:s regler säger att studenter ska behandlas lika inom unionen – samtidigt som svensk högre utbildning ska vara avgiftsfri. Nu riskeras svenska lärosäten att stängas ute från internationella utbildningssamarbeten. Därför föreslår utbildningsdepartementet att svenska universitetet ska få ta ut studieavgifter för de samarbetsprogram som kräver det.
Något som Lunds universitet nu ställer sig bakom i sitt yttrande.
– Vi är kritiska till hur processen har hanterats och en utredning om detta borde gjorts mycket tidigare. Det här förslaget löser inte de grundläggande problemen och vi behöver ett bättre omtag om svenska studenter i utbytesprogram, säger Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet.
Lunds universitets studentkårer, Lus, är mycket kritiska till avgifterna. Vad tycker ni om Lus yttrande?
– Jag förstår frustrationen, men vi måste gå på nödlösningar nu för att det ska gå ihop.
Vilka alternativa lösningar har ni diskuterat?
– Vi har tittat på hur de gör i Finland för att underlätta internationaliseringen för lärosätena. Men vår utgångspunkt är fortfarande att det ska vara avgiftsfri utbildning, säger Eva Wiberg.

Sebastian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer. Foto: Jonas Jacobson
Sebastian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Foto: Jonas Jacobson

Oöverskådliga konsekvenser
Lus är mycket kritiska till utbildningsdepartementets förslag. Sebastian Persson, vice ordförande för Lus, anser att studenternas ekonomiska situation tas allt för lättvindigt.
– Avgiftsbeläggning hindrar studenter med dålig ekonomi från att delta i utbildningen och leder inte till en breddad rekrytering. Det finns också en risk för att alla inte får internationella inslag i utbildningen, vilket är kvalitetshöjande, säger Sebastian Persson, vice ordförande för LUS.
Vad är er reaktion på Lunds universitets yttrande?
– Det är problematiskt. De är negativa till det men ställer sig bakom det ändå, vilket vi är kritiska mot. Både vi och universitetet ser det som en nödlösning och skulle vilja se en större helhetslösning i stället. Därför borde inte universitetet ställt sig bakom detta.
– Det här kan också ses som en uppföljning på avgifterna för de internationella studenterna. Regeringen knaprar mer och mer på avgiftsbeläggande av utbildningen, och det är ingen som vet vad det kan få för konsekvenser, säger Sebastian Persson.
Vad är er lösning?
– Är det viktigt med en avgiftsfri utbildning och internationalisering för regeringen så måste det visas. Universitetet kan ta kostnaden i stället för den enskilda studenten via till exempel särskilda satsningar med statliga anslag. Det är mest rimligt, säger Sebastian Persson.

 

 

LÄS MER: Avgiftsspelet

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.