Karnevalen kritiserar kårerna

Ett stadgeförslag för Lundakarnevalen väcker irritation hos 2014 års karnevalskommitté. Samtidigt menar Lunds universitets studentkårer att karnevalen måste bli mer transparent.

Björn Johansson, festmästare och ledamot i karnevalskommittén 2014. Foto: Arkiv/Jens Hunt
Björn Johansson, festmästare och ledamot i karnevalskommittén 2014.
Foto: Arkiv/Jens Hunt

Lundakarnevalen ägs av Lunds universitets studentkårer och karnevalens stadga snickrades raskt ihop för drygt 20 år sedan då Lunds universitets studentkårer bildades i sin nuvarande form. Nu är det dags för stadgan att uppdateras, vilket väckt irritation hos karnevalskommittén.
– Det är två personer som suttit på sin kammare och skrivit stadgeförslag utan att ha någon som helst operativ erfarenhet av att genomföra en Lundakarneval, säger Björn Johansson, festmästare och ledamot i karnevalskommittén 2014.
– Vi har skickat ett yttrande som ej hörsammats. Vår bild är att förslaget reglerar och bakbinder karnevalskommittén, utan att det blir en bättre Lundakarneval vare sig ekonomiskt eller för de aktiva som deltar, säger han.

Tveksamma förslag
Karnevalskommittén är framförallt kritisk till den snabba processen. Stadgeförslaget kom i början av november och beslut ska fattas på karnevalsorganets möte på onsdag – trots att det är två år kvar tills det är aktuellt att börja arbetet med ny karneval.

Kommittén lyfter fram flera aspekter i i stadgeförslaget som de anser tveksamma. Idag utses sektionscheferna i Lundakarnevalen av karnevalskommittén, i framtiden föreslås det ligga på Karnevalsorganets bord. Dessutom ska Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet få minskat inflytande i Karnevalsorganet, då deras representation i valberedningen minskar från två till en plats var – ett historiskt lågt inflytande som riskerar att minska representationen från olika delar av studentlivet och öka toppstyrningen i karnevalsorganet. 
– Vi har lagt mycket tid och resurser på att välja sektionschefer, något som Karnevalsorganets valberedning inte skulle ha tid eller resurser till, säger Björn Johansson.
– Karnevalen är en projektorganisation som måste vara flexibel. Det blir den inte om Lus stadga kopieras, säger han.

Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer.  Foto: Jonas Jacobson.
Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Foto: Jonas Jacobson.

Mer som styrelse
Oskar Styf, ordförande för Lunds universitets studentkårer, har tillsammans med Cecilia Skoug lämnat in stadgeförslaget.
– Vi vill ha mer öppenhet och transparens och anpassa stadgan till Lus stadga. Vi vill bland annat införa en auktoriserad revisor och att karnevalsorganet ska ta större ansvar för policyarbetet. Karnevalskommittén blir mer som en styrelse och Karnevalsorganet dess fullmäktige. Vi vill även att sektionscheferna ska utses av karnevalsorganet, säger Oskar Styf.
Karnevalskommittén är kritiska till att kommittén inte får utse sina sektionschefer själva. Vad tycker du om kritiken?
– Det är fler poster nu än tidigare och det skulle öka transparensen och ge en större mångfald.
Vissa menar att det sker en maktförskjutning från kommittén till karnevalsorganet. Blir det så?
– Viss makt förflyttas till karnevalsorganet, men det är för att huvudmännen vill ta mer ansvar.
– I stadgeförslaget har fortfarande kommittén stor frihet och autonomi vid genomförandet av karnevalen.
Karnevalskommittén menar att deras remissvar inte hörsammats. Håller du med om det?
– Vi har haft möten med kommittén och fört diskussioner om vad som kan förbättras. Huvudmännen vill ha mer transparens och att öppenheten ska öka, vilket görs med stadgeändringen, säger Oskar Styf.

Uppskattar uppdatering
Att det skulle bli mer demokratiskt med Karnevalsorganvalda sektionschefer köper inte Björn Johansson.
– Karnevalskommittén väljs redan demokratiskt av Karnevalsorganet. Till kommittén kan alla söka och vi är nöjda med det, säger han.
– Vi uppskattar att stadgan uppdateras, men det mest anmärkningsvärda är att Lus bortser från erfarenheter från flera karnevalskommittéer. Om huvudmännen tror att det är ett bra förslag att ändra stadgan så bör de lyssna på de som genomfört en karneval, säger Björn Johansson.

Karnevalsorganet fattar beslut under sitt möte i Konsistoriet i Universitetshuset kl 14:00 på onsdag.

Fakta: Lundakarnevalen

  • Den första Lundakarnevalen arrangerades 1849
  • Lundakarnevalen drivs utan vinstsyfte och arrangeras vart fjärde år i parken Lundagård.
  • I våras deltog 5000 studenter ideellt som karnevalister.
  • Futuralkarnevalen omsatte drygt 30 miljoner kronor.
  • Lundakarnevalen ägs av Lunds universitets studentkårer, som är karnevalens huvudmän. Karnevalsorganet ser bland annat till att det utreds om en karneval ska genomföras, utser valberedning och tillsätter karnevalskommittén.