Vi borde få lön för att studera

Vi är inga supermänniskor som ska behöva jobba vid sidan om studierna. Inför en studielön, skriver utbildningspolitiska krönikören Angelica Kauntz. 

”Studenter borde jobba vid sidan om studierna, det gjorde jag under hela min studietid och det fungerade bra” sade Anders Borg när han gästade Lund för ett år sedan. Han svarade på en fråga om den dåvarande regeringens satsning på studiemedlet i form av ett ökat fribelopp. Denna ambition är inte bara Borgs eller Moderaternas utan likaså satsar kommuner och företag på studenter genom så kallade studentmedarbetare.

Heltidsstudier är på heltid och ska vara på heltid. Samtidigt förväntas studenter också jobba vid sidan om för att få meriter till en arbetsmarknad som efterfrågar arbetslivserfarenhet och för att få en stabil ekonomi under studietiden. Vilken hade signalen varit ifall samhället säger att vi borde ha jobb vid sidan av jobbet för att ta vårt samhällsansvar? Sannerligen konstig.

För mig är det en intressant tanke att studenter skuldsätter sig eller sparat ihop pengar för en full sysselsättning och kunna betala alla sina levnadskostnader i samband med det. Samtidigt skriver studentföreningen Ateneum att vi borde betala för vår utbildning och för att få studera på heltid – utöver de pengar studenter lägger på att studera idag.

Studier ska och bör likställas med arbete. Inte bara i status eller med sociala trygghetssystem utan också de förmåner arbetande har. Är det inte rimligt att vi skulle kunna ha fem veckors betald semester eller att vi kan vara sjukskrivna? Jag vill se att studiemedlet ska utformas så att fler ska kunna studera och även ska kunna kombinera föräldraskap med heltidsstudier. Jag vill se ett studiemedel där studenter ska kunna få fokusera på sina studier på heltid och inte uppmanas till att arbeta vid sidan om studierna för få pengarna att gå ihop i slutet av månaden.

Till skillnad från borgerligheten tror jag inte att alla studenter är några supermänniskor som kan sysselsätta sig till vilken grad som helst. Jag vill inte heller stänga ute fler från högre utbildning. En bra högskolepolitik skapar trygghet och förutsättningar för fler att få tillgång till högre utbildning.

På sikt vore det inte konstigt att studiefinansieringssystemet ska ersättas med en studielön för att eliminera studiers särställning – samtidigt likställas med arbete och ett arbetes förmåner. För det är inte så att bara individen som tjänar på en ökad utbildningsnivå, det gör hela samhället.