Debatt: Universitetet bör engagera sig för flyktingarna

- in Debatt

Universitetet vill vara en kunskapsproducent och får då ett samhällsansvar. Lunds universitet bör engagera sig för flyktingarnas sak och rätten till asyl, menar Amin Parsa och Niklas Selberg, doktorander vid juridiska fakulteten.

Varje generation av mänskligheten blir ihågkommen för sina tragedier och för hur den agerade mot dem. Vår tids tragedi – visserligen inte så annorlunda från äldre tiders – är de omätbara katastrofer som drabbat de som flyr från väpnade konflikter.

Under de senaste veckorna har det framförallt handlat om att krigen i Syrien och andra delar av Mellanöstern har tvingat miljoner människor att söka en fristad på annat håll. Som en följd av den europeiska migrationspolitiken och lagstiftningen avlider många av dessa flyktingar under resan hit. Europa är inte oskyldigt i skapandet av de katastrofer som dessa människor flyr från. Katastrofen förvärras emellertid av gränsregimens grymhet.

Rektorn menar att Lunds universitet inte har några särskilda skyldigheter i relation till denna kris. Vi håller inte med. Universitetet bör göra mer än vad det alltid gör, och uttala sig klart och tydligt för ett rättvist och inkluderande förhållningssätt till människor på flykt från krig och ockupation runt om
i världen. Göteborgs universitets rektor menar att ”det är universitetets ansvar att bidra till ett öppet och inkluderande samhälle”. Malmö högskolas akademiska ledarskap har arrangerat möten under rubriken ”Hur kan universitetet engagera sig och stötta flyktingarna?”. Dessutom; historiens dom blev rätteligen hård mot de av våra studenter som under andra världskriget agerade mot judiska flyktingar.

Varför ska universitetet agera? Akademin uppfattar sig inte bara som en institution som skapar kunskap/vetenskap/sanning, utan också som en viktig referenspunkt i samhälleliga debatter. Därför bör akademin ta ställning, när den ser grymheter och brott mot mänskliga rättigheter.

Historiska exempel saknas inte. 1970 beslutade Harvard Law School att skjuta upp tentorna för studenter som deltog i manifestationer mot krig. Nyligen rapporterade Washington Post – i relation till Black Lives Matter-rörelsen – att dekanen för juridiska fakulteten vid University of the District of Columbia uppmanat studenter att delta i protester i Baltimore och erbjudit att skjuta upp tentorna för de studenter som erbjöd rättslig hjälp till protesterande människor. Dekanen sade till tidningen att den juridiska fakulteten meddelat studenterna att fakulteten gärna såg att de tog del av ”energin och engagemanget” som låg i protesterna.

Vi föreslår att Lunds universitet blir en del i svaret på dagens humanitära kris, genom att: 

  • Finansiera och organisera symposium om flyktingkrisen, som bjuder in aktivister från civilsamhället i Europa och Mellanöstern för att dela med sig av sina erfarenheter till akademin,
  • Ta initiativ till insamlingar bland anställda och studenter,
  • Visa klart och tydligt stöd för kampanjer såsom ‘Refugees welcome’
  •  Möt flyktingarna genom att erbjuda dem att del av vår verksamhet, språkkurser,
    stipendier, kurser och möjligheter att fullfölja forskning och utbildning,
  • Ta ställning för en långsiktig relation till, och solidaritet med, akademiska institutioner i områden som är drabbade av krig och ockupation.

Amin Parsa och Niklas Selberg, doktorander vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.