DEBATT: ”Vi kräver en djupare analys”

- in Debatt

I dagens debattartikel ska vi diskutera en intressant artikel (Ensidigt i Lunds kårtopp). I denna artikel presenteras statistik på sittande och dåtida ordförande för kårerna inom LUS (Lunds Universitets Studentkårer).

Fascinerande data, men som de naturvetare vi är kräver vi en djupare analys av vad detta faktiskt säger/visar oss. Vi börjar med föräldrars utbildningslängd (Diagram 1 & 2). Med så få datapunkter kan man inte isolera en trend och att jämföra olika år ger enbart en suggestiv bild (Diagram 2).

Diagram 4, 5 & 6 tar upp ursprung (Skåne), nationalitet (svensk) och kön. Ursprung och kön har ingen statistisk signifikans (p=>0,05) och kan alltså inte inkluderas i resultatet. Nationalitet är svagt signifikant (p=<0,05) och en möjlig förklaring hittar vi i lagtexten §4 & §10 Språklagen (2009:600) som säger att svenska är officiella språket i Sverige och att det ska användas av myndigheter (Lunds universitet).

Detta betyder att alla dokument på universitets-, fakultets- och institutionsnivå ska vara på svenska. Om du som ordförande ej förstår svenska kan detta potentiellt sett hindra ditt tjänsteutförande. Bra jobbat av de presidial 2010 och 2013 som inte hade svenska som modersmål!

Denna korta analys ämnar att upplysa dagens läsare om bristen på statistiskt bevis i dagens journalistik. Detta kan leda till att en subjektiv världsbild presenteras för läsaren och man blir påverkad av något som inte behöver påvisa den nämnda ”faktan”.

Vi på Lunds Naturvetarkår uppmuntrar källkritik och djupare faktakoll! Med detta sagt så hoppas vi att våra medlemmar känner sig tillräckligt representerade av en kvinna från Stockholm och en man från Skåne!

Julia Weber, ordförande LUNA

Fredrik Ekwurtzel, vice ordförande LUNA

Debattreplik: ”Den faktiska representationen är relevant”

About the author

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs i artikeln är skribentens egna. Debattartiklarna är redaktionellt oberoende från Lundagård.

Related Posts