Indraget tillstånd för nationsklubb

- in Nationer, Nöje, Nyheter
@Tindra Englund

Bara timmar innan Hallands fredagsklubb drog polisen in deras tillstånd.  – Det känns självklart väldigt frustrerande då vi var helt oförberedda, säger qurator Julia Herou.

Som en konsekvens av polisens beslut att inte längre se Kuratorskollegiet som ett slutet sällskap krävs numera ett serveringstillstånd för allmänheten för all pub och klubbverksamhet.

Ett av kraven för att få tillståndet har varit att nationerna utför en revisonsbesiktning av sitt brandskydd innan den första september.

Detta ställde i fredags kväll till det för Hallands nation som tvingades informera partysugna studenter om att klubben var stängd.

Julia Herou, Qurator på Hallands nation. Foto: Privat
Julia Herou, Qurator på Hallands nation. Foto: Privat

– Vi hade gjort besiktningen i tid och var väldigt lättade över att ha klarat den med endast ett par mindre allvarliga anmärkningar. Men så ringde polisen plötsligt upp oss strax efter klockan tre i fredags. De meddelade då att tillståndet blivit indraget på grund av ett betänkande från Räddningstjänsten, säger Julia Herou.

Betänkandet rör en inställning på utrymningslarmet som möjliggör ett varningslarm innan det egentliga utrymningslarmet går. Något Räddningstjänsten alltså ser som problematiskt. Men enligt den information som Hallands fått var detta inget akut problem utan något de hade tre månader på sig att åtgärda, vilket ledde till frustration då polisen delgav dem beslutet under fredagen.

– Det känns självklart väldigt frustrerande då vi var helt oförberedda, säger Julia Herou, qurator på Hallands nation.

Hallands nation kommer nu att försöka förhandla med såväl Räddningstjänsten som Polisen för att hitta en lösning på problemet innan nästa veckas klubb.

– Att stänga klubben igen nästa fredag är inte hållbart varken PR-mässigt eller ekonomiskt, säger Julia Herou.