De revolutionära och de fogliga – kvinnors historier och öden

- in Kultur & Nöje
@Lundagård

Visste du att Emanuella Carlbeck 1866 öppnade Sveriges första hem för

utvecklingsstörda barn? Eller att svenska Mary Andersson i början av 1900-talet

blir den första fackföreningskvinna i USA som får en ledande befattning?

1995 startade Isa Edholm radioprogrammet Freja! i P1. Under fyra års tid

kunde lyssnarna varje vardag ta del av ett kvinnoöde i form av en kort historia.

Genom att porträttera kända och okända kvinnor från olika samhällsklasser,

världsdelar och sekel ville Edholm belysa en glömd del av historieskrivningen –

kvinnornas.

Ett urval av dessa korta berättelser finns nu samlade i Isa Edholms

Kvinnohistorier – Fanny Kamprad, Mary Quant, och 83 andra kvinnor.

(AlfabetaAnamma) Revolutionära kvinnosakskämpar som Hulda Flood trängs sida vid

sida med mer fogliga kvinnor som 20-åriga sjubarnsmamman Um Hani från den

egyptiska landsbygden.

Utan att göra anspråk på att presentera några feministiska teorier, kastar

Edholm genom dessa kvinnoöden ljus över de maktstrukturer – både inom det

offentliga och det privata- som genom historien har missgynnat kvinnan.

Historierna kännetecknas av en läroboksmässig saklighet och fungerar som

inkörsport till vidare läsning av framförallt samband mellan socialism och

feminism samt kvinnan som navet i moderniseringens hjul.

Tyvärr ligger många porträtt farligt nära gränsen till sentimental

snyfthistoria ( mycket på grund av Edholm själv!), då uppfattningen om kvinnan

som hjälplöst offer målas upp.

Överlag torde dock samlingens syfte vara att berätta en bra historia, att

kasta ljus över en händelse eller en människa som för hastigt försvann ur

historien. Eller som Edholm själv uttrycker det: En glimt, ett avlyssnat samtal

långt bort i tiden. Eller alldeles nyss.