Saker vi glömt bort att vi visste

- in Kultur & Nöje
@Lundagård

Med en renare, rakare poesi än tidigare pekar Arne Johnssons nya

diktsamling på tillvarons kärnpunkter. Och det på ett nästan tranströmerskt

sätt.

Arne Johnsson: Del av detta och avskild som alla. Dikter. Brutus Östlings

Bokförlag Symposium.

Det är fyra år sedan Arne Johnsson gav ut en renodlad diktsamling. Den

gången hette den Marken lyste även i drömmen, nu bär den titeln Del av detta

och avskild som alla. Men Arne Johnsson har varit långt ifrån overksam på

bokfronten sedan 1998: år 2000 publicerades essäsamlingen För länge sedan

var vi vid en sjö och förra året kom den vackra storformatsboken Jag

har sett, innehållande bilder av fotografen Jan-Peter Lahall till vilka

Johnsson skrivit texter. Dessutom utkom cd-skivan och som en drömmande

1999 där Johnsson själv läser sina egna dikter.

Att Arne Johnsson är en uppläsare av rang vet de som har hört honom, och den

nu aktuella diktsamlingen bär i större utsträckning än tidigare spår av att

det handlar om poesi som i lika hög grad är tänkt att läsas högt såväl som

tyst.

Del av detta och avskild som alla är på många sätt att betrakta som en

fortsättning och utlöpare av Marken lyste även i drömmen, och inte

minst formmässigt påminner de om varandra: Greppet att inleda strofer med

gemener och avsluta dem skiljeteckenslöst förekommer i båda böckerna. Och

liksom i den förra boken vecklar texten i den senare ut sig som en enda lång

och sammanhållen text, en enda lång och obruten dikt. I Marken lyste…

användes musikaliska termer för att understryka den medvetet genomkomponerade

dikten, i Del av detta… är arrangemanget än mer raffinerat.

I de delar av texten som framstår som samlingens återkommande huvudsvit låter

Johnsson dikterna haka i varandra: Den första diktens sista ord inleder den

efterföljande dikten, vars sista ord utgör början av den nästkommande osv.

Dessutom börjar och slutar hela diktsamlingen med samma uttalande: "land och

vatten var ett".

Dessa sambandsmarkörer ger den fria versen ett såväl formmässigt som

innehållsligt effektfullt mått av bundenhet och rytm – en känsla av

samhörighet som i musikaliska sammanhang skulle kunna kallas för temata,

ledmotiv, melodi, vers och refräng.

Den övergripande idé som Johnssons dikter formerar sig under definieras på ett

talande sätt i titeln Del av detta och avskild som alla; vi, de

mänskliga/djuriska varelserna, rör oss inom, utom och genom oss själva och

andra, genom minnen, tid och drömda och verkliga platser. Det är ett ständigt

pågående spel av "kommande och gående", som på ett intrikat sätt utgör de

grundläggande förutsättningarna, förklaringarna och orsakerna till dem vi är;

man kan inte leva utan sig själv, och kanske inte heller utan någon annan

eller annat.

I Del av detta och avskild som alla lyfter Johnsson på ett tydligare

sätt än tidigare bort en del av lagren i den allra mest prunkande lyriska

grönskan och pekar på ett mera direkt sätt på tillvarons kärnpunkter; kalla

det för att ta ett steg mot en enklare renhet i uttrycket – ett uttryck som

utan tvivel inte förlorat det minsta i vare sig skönhet eller styrka jämfört

med tidigare. Och på så vis är Arne Johnssons författarskap i allra högsta

grad att betrakta som existensiellt präglat; och varför inte: på samma sätt

som Tomas Tranströmer (fast med hjälp av annan teknik) avslöjar Johnsson saker

om oss själva som vi glömt bort att vi visste.

Arne Johnsson har länge varit en av de mest "sångbara" poeterna inom samtida

svensk lyrik, med ett flöde i formuleringarna som är få förunnade, och i hans

nya diktsamling rinner orden fram än mera självklart:

(det som talar om dig om dig om dig)

om skuggan som rör sig inåt de små

knopparna ljust gröna som nås av sol

fönstren som blänker och speglar