“Arbetslivscenter träffar studenter”

- in Debatt
@Lundagård

Vi träffar visst studenter.

Det skriver Åke Heed med anledning av kritiken som Arbetslivscenter fick på Lunds universitets studentkårers sida i Lundagård nummer 8/06.

På Lunds universitets studentkårers sida i Lundagård 8/06 tas temat ”Karriärer och vägledning” upp. Utmärkt, tycker jag, nu när anställningsbarheten betonas mera.

Arbetslivscenter får förstås en rejäl Lus-lusing: . . .”som knappt en student känner till”, och utdelar betyget ”U”, som inte står för utmärkt . . . ”Deras marknadsföring borde förbättras”, sammanfattar de.

”Vi blev väl tilltufsade”

Givetvis finns här ett problem, och som jag tror även Lus och andra kan känna igen sig i; hur få huvudet att synas ovanför vattenytan i de forsar av information som ständigt sköljer över oss?

Nåväl, vi tar åt oss av kritiken och är tacksamma för förslag. Jag tycker dock att vi blev lite väl tilltufsade. Vässar man pennan alltför skarpt riskerar den att brytas . . .

Flera lediga jobb

Vi har en omfattande hemsida med 40 undersidor som vi jobbar dagligen med. Här finns just nu 40 lediga jobb direktanmälda till oss, till vår praktikförmedlare 80 praktikplatser. CV-intervjutips, uppsatsarbete i arbetslivet, trainee, jobb- och arbetsgivareregister, vårt kalendarium med mera.

Vi har 2 500 – 3 000 hemsidesbesök per månad. Just nu ligger vi ute med ”puff” och bild på universitetets centrala hemsida, och det har vi gjort i omgångar tidigare under året.

Här finns också en länk under ”Gå direkt till” (Karriär och praktik) för att vi ska synas och hittas lättare.

Gratis intervjuträning

Vi har i snitt mellan 500 och 700 studentkontakter per månad. Granskning av CV och ansökningsbrev via e-post eller vid besök, men även råd via telefon inför lönefrågor och andra arbetsgivarkontakter. Enskild karriärvägledning, intervjuträning, tester och kreativ jobbsökning ingår också i vår avgiftsfria service.

Vi håller ett tiotal jobbsökarseminarier varje månad hos oss med 8-20 deltagare per gång.

Jobbsökarseminarier vid Campus Helsingborg och vår Trafikflygarutbildning i Ljungbyhed ingår likaså. Vi bjuds in att hålla föredrag på institutioners arbetsmarknadsdagar.

”Gemensamt kan vi sprida informationen”

Det händer alltså en hel del på Arbetslivscenter, vill jag påstå, och utifrån våra ekonomiska förutsättningar.

Med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att sprida information om denna vår service för lundastudenterna, där vi allt som oftast hör: ”Varför kom jag bara inte hit lite tidigare?”

Åke Heed
Arbetslivscenter