Universitetet tog in student på falska grunder

- in Nyheter
@Lundagård

En student gick före kön till läkarutbildningen genom att påstå att han blivit lovad en plats av dekanen. Utan att kontrollera påståendet skräddarsydde antagningsnämnden en plats åt studenten.

När de två blivande läkarstudenterna i Lund och Linköping försökte byta studieort med varandra blev det tvärt nej hos antagningsnämnden vid Lunds universitet.

Men den ena studenten gav sig inte.

Jenny som hade blivit antagen till Lund men ville studera i Linköping hittade en ny bytespartner i Staffan som stod på reservlistan till läkarutbildningen i Lund och var antagen i Linköping. Även han hade någon vecka tidigare fått avslag från antagningsnämnden i ett försök att på särskilda skäl bli antagen till Lund. Hans främsta skäl var att han ville fortsätta idrotta i Lund.

Och likt Jenny ville Staffan inte ge upp.

Tillsammans bestämde sig de två för att ta sitt ärende vidare. Några veckor senare skapade Lunds universitet en helt ny plats på läkarutbildningen åt Staffan. Trots att man slutat kalla reserver.

Mejl till grund för beslutet

Det som fick antagningsnämnden att ändra sitt tidigare beslut var innehållet i ett mejl som Jenny fick av Mats Hammar, medicinska fakultetens dekan i Linköping. I mejlet skriver Hammar att han och hans kollega i Lund, dekan Bo Ahrén, kommit överens om att låta fakulteterna arrangera ett byte mellan henne och Staffan.

Kort därefter blev Jenny antagen till Linköping. För Staffan såg det mörkare ut. Han fick förklarat av både Bo Ahrén, Mats Hammar och utbildningschefen i Lund att ett byte av studieort måste godkännas av antagningsnämnden.

Men Staffan vägrade att ge upp. Han tog ännu en gång kontakt med antagningsnämnden. I ett brev till nämnden hävdade han, tvärtemot vad Bo Ahrén sagt, att han blivit lovad en utbildningsplats i Lund. Som bevis för det hänvisade han till innehållet i det brev dekanen i Linköping skickat till den kvinnliga studenten.

Utan att kolla med varken Bo Ahrén eller Mats Hammar beslutade antagningsnämnden att utöka läkarlinjen och ge Staffan den extra utbildningsplatsen. Motiveringen var att han ”med fog” trodde att han blivit lovad en plats i Lund.

Diskuterade möjligheten

Bo Ahrén förnekar bestämt för Lundagård att han lovat bort en utbildningsplats till Staffan. Han och Mats Hammar diskuterade visserligen möjligheten till ett byte. Men ingen av dem kände vid tidpunkten ens till Staffan, och båda framhäver att de absolut inte såg samtalet som något beslut.

– Vi tyckte att det var en plausibel lösning med ett byte, men poängterade att det måste ske enligt gällande regelverk, säger Bo Ahrén.

När Lundagård upplyser antagningsnämndens ordförande Bengt Lundell om att Bo Ahrén faktiskt aldrig kommit överens med Mats Hammar om att Staffan skulle få börja i Lund, än mindre gett ett sådant löfte direkt till Staffan, blir han förvånad.

– Den typen av upplysningar hade vi aldrig när vi fattade beslutet, säger han.

Så på vilken grund tog ni det här beslutet?

– Mats Hammars mejl är det som ligger till grund, säger Bengt Lundell.

Men varför kontrollerade ni inte uppgifterna med Bo Ahrén?

– Jag förutsatte att medicinska fakultetens kansli skulle slå larm om uppgifterna inte stämde.

Tror du i dag att Bo Ahrén lovade studenten en utbildningsplats?

– Bo Ahrén är ju ny på sin post, och som ny beslutsfattare är det lätt att vara för snäll. Jag tror att det har funnits otydliga uttalanden från honom.

Vill inte kommentera

Bengt Lundell tycker, trots omständigheterna, inte att nämnden gjort något fel.

– Nu tog vi det här beslutet och vi står för det, säger han.

Staffan själv vill inte kommentera händelserna när Lundagård når honom:

– Jag vill lämna det där bakom mig och gå vidare, säger han.

Fotnot: Staffan och Jenny heter egentligen något annat.

Text: Martin Rex & Mattias Mauritzon
Foto: Emma Svensson