Kårer höjer avgiften

- in Nyheter
@Lundagård

Är du medlem i humanistkåren kommer du att bli en aning fattigare i år. Är du däremot med i Lundaekonomerna eller Juridiska föreningen kan du räkna med att få några extra kronor kvar när terminsräkningen är betald.

I mitten av augusti skickades terminsräkningarna ut till Lunds studenter. Hur mycket du måste betala skiljer sig mycket åt beroende på vad du pluggar.

En socionom eller naturvetarstudent får betala hela 210 kronor per termin till kåren.

– Jag skulle vilja säga att det i grunden beror på att vi finns på en väldigt stor och forskningstung fakultet. Det finns många små institutioner med relativt få studenter där vi måste utöva studentinflytande, säger Christian Strålman, ordförande för Lunds naturvetarkår

Ekonomernas avgift lägst

I juli i år lämnade Lundaekonomerna och Juridiska föreningen samarbetsorganet Lunds universitets studentkårer (Lus). Det har gjort att de kårer som är kvar i samarbetet tvingas betala mer. Höjningen är på 6 kronor per student och termin. Trots att naturvetarkåren är en av de kårer som är kvar i samarbetet har man inte höjt kåravgiften.

– Vi har kompenserat genom att sänka den delen av kåravgiften som går till oss själva med motsvarande Lus höjning. Besparingen har gjorts genom att vi nu har en och en halv heltidsanställd jämfört med tidigare två, säger Christian Strålman.

Desto ljusare ser det ut för ekonomstudenternas ekonomi. En Lundaekonom kan numer glädja sig åt Sveriges lägsta kåravgift. Lundaekonomerna har sänkt sin avgift med 8 kronor till 66 kronor.

– För det första har verksamheten och näringslivsaktiviteterna gått bra så vi har några goda år bakom oss. Sen har vi lämnat Lus och på det sättet fått lägre avgift och så får våra studenter inte Lundagård heller, säger Daniel Andersson, ordförande för Lundaekonomerna.

Text: Viktor Ström
Grafik: Emma Svensson