Utlandsstudier – ingen merit som ger jobb

- in Nyheter
@Lundagård

”En bra merit” menar universitetet som lobbar hårt för att studenterna ska vidga vyerna med utlandsstudier.

Men arbetsgivarna bryr sig knappast alls. Det visar en färsk attitydundersökning.


Samarbetsförmåga, initiativkraft och goda referenser. Det är vad arbetsgivarna letar efter i nya rekryter, enligt en enkätundersökning bland drygt 1 000 av landets största offentliga och privata arbetsgivare. Men utbytesåret i Australien eller praktikjobbet i Tyskland kan du lika gärna utelämna från din CV. Bara en av tio arbetsgivare tycker att det är en viktig faktor när det är dags att anställa högskoleutbildad personal.

– Det är förvånande att utlandserfarenhet inte värdesätts högre. Både med tanke på hur mycket det ger dig som person och på att de internationella kontakterna inom näringslivet bara ökar, säger Elin Rosenberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, som är en av initiativtagarna till undersökningen.

”Ingen falsk marknadsföring”

Uppgifterna är svårsmälta för universitetet som jobbar hårt för att vända de senaste årens vikande trend i antalet utresande studenter, inte minst genom att spela ut meritkortet.

”En utlandsvistelse har stort värde när du söker arbete efter studierna” kan man exempelvis läsa på Lunds universitets hemsida. Efter Lundagårds frågor ändrar Internationella sekretariatet formuleringen till ”kan ha stort värde”.

Men enhetschef Caroline Runéus tycker ändå inte att det varit fråga om någon falsk marknadsföring.

– Absolut inte. Det kan du fråga dem som åkt iväg, det ger personlig utveckling och nya perspektiv, säger hon.

Garant för konkurrenskraft

Även om det kan vara stor skillnad mellan olika branscher menar hon att arbetslivet generellt efterfrågar utlandserfarenhet.

– Nästan alla organisationer har ett globalt inslag i dag. Många av de efterfrågade egenskaperna, som initiativkraft, engelskkunskaper och samarbetsförmåga kan man dessutom utveckla genom att åka iväg, säger hon.

Även från politiskt håll ses internationalisering som en garant för studenternas konkurrenskraft, något Bolognaprocessen är ett uttryck för.

– Vi hoppas att det är en sanning och inte bara en politisk idé. Annars skulle det ju vara korkat att pusha så hårt för det, säger Caroline Runéus.

Läs hela undersökningen här:

http://www.tco.se/Templates/Page2____417.aspx?DataID=6081

Text: Erik Olausson