”Student – 2.50:-”

- in Debatt
@Lundagård

En student ska inte vara billig och lättutnytjad arbetskraft, skriver Björn Karlsson och David Färm från Vänsterns studentförbund.

”Student – 2.50:-” Så stod det om man tittade på en populär högertidnings reklamskyltar under Hälsningsgillet. Om man tittade närmare såg man givetvis resten av erbjudandet, men faktum är att den första reaktionen var den mest passande. I dag har vi en situation i Sverige där studenters ekonomiska situation stadigt försämras, något som pågått ända sedan 90-talet.

De höga hyrorna i kombination med det obscent låga studiemedlet tvingar studenter ut på arbetsplatser för att arbeta under dåliga villkor, med låg lön och dessutom ofta svart. Eftersom de gör detta fungerar de lönedumpande för hela arbetsmarknaden, men speciellt för den typ av så kallade okvalificerade arbeten som de flesta studenter tvingas ta. Caféer, butiker och call-centers där man traditionellt har dålig fackorganisering och alltså också dåliga villkor fylls av studenter som arbetar extra och kan tänkas acceptera lägre löner då de i alla fall har sitt CSN att luta sig tillbaka på i värsta fall. Att studera på heltid är precis vad det låter som – att studera på heltid. Både för studenters egen skull och för arbetarklassen i stort måste studenters ekonomiska situation förbättras avsevärt och tvånget att arbeta försvinna. Vi kräver därför 1 500:- mer i studiebidrag per månad för att lyfta oss över fattigdomsgränsen och fem veckors lagstiftad semester för studenter för att förbättra för oss själva och det löntagarkollektiv vi är en del av. En student ska inte vara billig och lättutnyttjad arbetskraft.

Text: Björn Karlsson & David Färm