Bevarat studentinflytande kostar 125 miljoner

- in Nyheter
@Lundagård

125 miljoner räknar regeringens utredare Erland Ringborg med att avskaffandet av nations- och kårobligatoriet kommer att kosta staten. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Utredaren Erland Ringborgs förslag till obligatoriets avskaffande presenterades vid en presskonferens på onsdagen.

Huvudpunkten i utredningen är hur kårobligatoriet ska kunna avskaffas utan att studenternas inflytande över utbildning minskar. Lösningen blir främst att staten ska betala ut ett bidrag på 310 kronor per helårsstudent till studentkårerna.

– 125 miljoner kronor blir den merkostnad som behövs för att ha kvar en verksamhet som i stort fungerar som den gör i dag, sa Erland Ringborg under presskonferensen.

”Vitalisering av kårerna”

I utredningens direktiv står att utredningen ska ”föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa och stärka ett modern studentinflytande.” Men utredaren Erland Ringborg ställde sig skeptisk till möjligheterna att stärka studentinflytandet.

– Jag konstaterar att direktivens optimism på den punkten är svår att dela. Vi har sett som vår uppgift att minimera de negativa effekterna, sa Erland Ringborg.

Forsknings- och utbildningsminister Lars Leijonborg tror däremot att ett avskaffande av kårobligatoriet kan ha positiva effekter på studentinflytandet.

– I min tankevärld så finns det en upside på detta, det är inte bara frågan om att avskaffa någonting som varit dåligt. Jag har en förhoppning om att detta ska leda till en vitalisering av kårerna, sa Lars Leijonborg.

Finansieringen ett frågetecken

För de flesta studentkårer i Lund innebär en ersättning på 310 kronor per helårsstudent inte att man kommer att ha mindre pengar att röra sig med, snarare tvärtom. Utredningens förslag kan däremot tänkas slå hårdare mot nationerna och Akademiska föreningens verksamhet då inga motsvarande statliga bidrag föreslås utgå till den typen av studiesociala verksamheter.

Förslaget på finansiering, att ta bort 1 100 studieplatser, ställde sig Lars Leijonborg skeptisk till under presskonferensen. Han menade att finansieringen kommer att beslutas först i budgetförhandlingarna. Förslaget väntas genomföras senast den 1 juli 2010 och ska nu ut på remiss. Men redan nu är reaktionerna på utredningen många. Här är några:

”Om inte studenterna ska betala måste staten göra det, här stödjer vi utredningens förslag. En trygg finansiering av verksamheten är ett måste för att kunna tala om ett starkt studentinflytande även i framtiden. Det viktigaste är att riksdagen tar beslut om pengar och avveckling samtidigt. Besluten går inte att skilja åt och här måste politikerna nu ta ställning till utredarens förslag och dess konsekvenser i sin helhet.”

Hanna Ericsson, ordförande för Lunds Universitets Studentkårer.

”Principer och ideologier kan man ha olika åsikter om. Det viktigaste för universitetet är att den lösning man väljer inte skadar utan främjar den sociala, kulturella och studentfackliga verksamheten som är så viktig för studentstaden Lund. Avskaffas obligatoriet måste kårerna får alternativ finansiering i form av statsbidrag. Även nationerna måste få finansieringsmöjligheter”

Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet.

”För oss är kårobligatoriet inte någon principiell fråga utan en praktisk. Därför accepterar vi att kårobligatoriet avskaffas under förutsättning att studentinflytandet kan garanteras även framöver. Kårerna förbättrar utbildningskvaliteten och kvalitet kostar pengar, om det inte är studenterna själva som ska stå för notan måste staten budgetera pengar till kårerna”

Elin Rosenberg, ordförande för SFS.

”Det är lika självklart att det ska vara frivilligt att vara med i en studentkår som det är att vara medlem i ett fackförbund. Detta är ett principiellt viktigt steg. Äntligen får vi föreningsfrihet för studenterna”

Lage Rahm, Miljöpartiets högskolepolitiske talesperson.

”Ringborg har missat poängen med avskaffandet av tvångsanslutningen helt.

Utredningen föreslår att strukturen med kårer kvarstår i stor utsträckning.

Även om den formella tvångsanslutningen avskaffas så kommer en kår per lärosäte

ges rätt att företräda alla lärosätets studenter, även de som inte är medlemmar

i den kåren. Det är långt ifrån verklig föreningsfrihet, utan låter mer som en

gammeltida korporativism.”

Pär Gustafsson, ordförande för Liberala studenter.

”Det viktigaste är inte att slippa betala några hundralappar per termin, utan att slippa representeras av någon som man inte själv valt. Det föreslagna avskaffandet av kårobligatoriet går bara halvvägs. Avgiften och tvångsmedlemskapet avskaffas, men ändå ska i princip en enda studentkår väljas ut och sägas representera alla studenter vid lärosätet, medlemmar eller ej. Det är en kollektivistisk lösning som underminerar varje enskild students rätt att själv välja sina representanter”

Ulrik Franke, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

Text: Viktor Ström

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.