Vitrysk opposition hoppas på svensk medling

- in Nyheter
@Lundagård

– I EU finns inte tillräcklig politisk vilja för att lösa den vitryska frågan, säger Vladimir Novosiad.

Han är en av två oppositionspolitiker som besökte Lund på onsdagskvällen. Ändå är de hoppfulla efter ett tidigare möte med EU-ministern.

Vladimir Novosiad från liberala PSP och Pavel Severinets från Vitrysk Kristdemokrati gjorde på onsdagen en blixtvisit i Lund för att tala om sitt arbete mot president Aleksandr Lukasjenko. Efter en inbjudan från Liberala Studenter, Swedish International Liberal Center och Folkpartiet har de åkt till Lund från Stockholm enkom för att tala för det 30-tal åhörare som samlats i en av Edens lektionssalar.

Vladimir Novosiad säger att den politiska viljan i EU är begränsad vad gäller Vitryssland eftersom unionen redan har nog med den egna utvidgningen. Ändå är han hoppfull efter sitt möte med EU-minister Cecilia Malmström på tisdagen.

– Hon var väl påläst och uttalade sig utan anteckningar om problemen i Vitryssland. Det är svårt att dra några slutsatser från ett enda möte men det var lovande och kan förhoppningsvis leda till direkt handling. Vi hoppas att Sverige kan bli en medlare mellan Vitryssland och EU i framtiden, säger han.

Präglat av galghumor

Trots att deras politiska arbete omges av risker och motgångar genomsyras politikernas attityd av stor humor. Pavel Severinets har nyligen släppts från ett arbetsläger där han placerats som straff för att ha organiserat ett massmöte mot Lukasjenko.

– Man fick i alla fall frisk luft och fysiskt arbete helt gratis, till skillnad från på gymmen i städerna, säger han småleende.

Sedan berättar han om presidentens hockeylag.

– Där spelar förutom Lukasjenko även KGB-chefen, överåklagaren och presidentens livvakter. Konstigt nog vinner detta lag alltid, även mot de mest professionella hockeyspelare, säger Pavel Severinets.

Under den humoristiska ytan ligger förstås ett stort allvar eftersom demokratiseringsarbetet i Vitryssland är allt annat än friktionsfritt. Försvinnanden av politiker, företagare och journalister förekommer.

Uppmuntrar till utländska investeringar

Pavel Severinets och Vladimir Novosiad anstränger sig för att göra situationen förståelig för lyssnarna.

– Tänk er att ni blir inkallade till universitetets huvudbyggnad en dag. Där sitter några grå figurer och säger att ni kan få två års fängelse för att ni inte registrerat era organisationer hos justitiedepartementet. De har listor över alla era mobilsamtal och mejlkontakter de senaste månaderna. Detta är vardag i Vitryssland. Dessutom går det inte ens att registrera organisationerna. Vår ungdomsfront har skickat in papper sju gånger utan framgång, säger Pavel Severinets.

De sätter båda stor tilltro till internationella investeringar i landet och till konkreta kulturella evenemang. Vladimir Novosiad nämner en nyligen genomförd Ingemar Bergman-festival som exempel på hur internationellt utbyte kan komma till stånd. Därtill menar han att något av det viktigaste är att väcka det vitryska folkets protester.

– Vi måste åstadkomma mer regimkritik och direkta idéer från Vitrysslands egen befolkning, säger han innan de båda skyndar mot tåget för att åka tillbaka till Stockholm och därifrån hem till ”Europas sista diktatur”.

Pavel

Pavel Severinets från Vitrysk Kristdemokrati efter framträdandet på Eden

Text: Isabelle Beckman
Foto: Sebastian Bencsik