Majoritet av studenterna för kårobligatorium

- in Nyheter
@Lundagård

Sju av tio studenter i Lund tycker inte att det är fel att ha ett kårobligatorium. Men studenternas främsta företrädare riktar blickarna mot riksdagen där en majoritet vill avskaffa obligatoriet.

Hälften av studenterna anser att dagens kårobligatorium är acceptabelt. Ytterligare 19 procent säger sig inte ha något emot obligatoriet under förutsättning att det inte kostar något. Samtidigt anser en knapp fjärdedel att det är oacceptabelt med ett kårobligatorium. Det framgår av en undersökning som studentkårerna i Lund låtit göra bland 1600 studenter.

Majoritet i riksdagen emot

Men opinionen går inte igen hos studenternas främsta företrädare. Där är frågan inte om utan hur obligatoriet ska avskaffas.

– Det är självklart att vi ska förhålla oss till studenternas vilja. Men politikernas verklighet är en annan. En majoritet i riksdagen vill avskaffa kårobligatoriet och vi arbetar för att detta ska ske på ett så bra sätt som möjligt, säger Elin Rosenberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Officiellt är SFS varken för eller emot kårobligatoriet. Elin Rosenberg påpekar dock att man hade profilerat sig mer i frågan om de enskilda studentkårerna hade gjort detsamma.

– Om kårerna hade varit för ett obligatorium så hade vi också drivit den linjen tydligare. Det är våra medlemmar som avgör vad vi ska tycka.

Öppen för förändring

Vid Lunds universitets studentkårer, Lus, tas den nya studentenkäten som en intäkt på att kårerna gör ett bra arbete. Men inte heller här finns det någon tydlig ståndpunkt kring kårobligatoriet.

– Vi tar inte ställning till principen utan försvarar verksamheten så att den ska få rimliga villkor. Dessa villkor kan tillgodoses både med och utan ett obligatorium, säger Hanna Ericsson, ordförande för Lus.

Hanna Ericsson säger sig vara öppen för förändring och tillägger att man för närvarande avvaktar regeringens utredning om kårobligatoriets varande eller ickevarande.

– Först då kan vi ta ställning och se om utredningens förslag kan möta de krav som vi har på studentinflytande.

Text: Marek Stefaniak